Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍‍Dnešním dnem, kdy proběhla ustavující schůze, začíná Senát Parlamentu ČR své další funkční období. Staronovým předsedou byl zvolen opět Miloš Vystrčil , jehož dosavadní působení v této funkci potvrdilo, že Senát naplňuje svou úlohu, ale také to, že politik může neuhýbat a konat dle svých zásad s noblesou a slušnou argumentací, opírající se o fakta, a nikoliv o trhovecké disputace, a že i slušným způsobem, lze ovlivňovat to, jakým směrem se naše země bude ubírat. Ne vždy se na všem shodneme, ale zcela jistě ano v tom, že působení ve veřejném životě má být v prvé řadě službou veřejnosti s cílem hledat skutečná řešení problémů a jejich příčin, a výsledkem prospěch většiny a ne jednotlivce, a že je třeba si to vždy den po dni odpracovat.
‍♂Já vstupuji dnes v rámci svého mandátu do třetího dvouletého období. V těch předchozích jsem se nad rámec jednání pléna zabýval zejména činností v Ústavně-právním výboru, protože osvojit si praktické zkušenosti v této oblasti považuji pro legislativní činnost za velmi důležité. Nově, i s přihlédnutém k současné opakované potřebě řešení bezpečnostních otázek spojených s různými mimořádnými situacemi, se nyní zaměřím více na aktivní činnost v senátním Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
A jenom si dovolím připomenout, že Senát PČR svou kompetencí kontroluje, dozoruje a doplňuje legislativní proces, resp. zákony, které následně systémově ovlivňují téměř všechny oblasti našich životů. Pro názornost až 40 % zákonů, které přicházejí z poslanecké sněmovny vrací senát s pozměňovacími návrhy či k zamítnutí zpět, a z toho je zpravidla z poloviny úspěšný. A to není málo a státu se tento „opravář“ rozhodně vyplatí, neboť stejně jako mechanik, který opraví každé cca 6. auto, jež by bez opravy spotřebovalo namísto 10 litrů na 100 km 30 litrů, Senát opravami zamezí v zákonech složitým řešením a komplikacím a generuje tak nemalou úsporu a zjednodušení.
Další nezastupitelnou rolí Senátu je dozorovat fungování takových institucí jako je například Nejvyšší kontrolní úřad, či úřad pro ochranu osobních dat atd. Senát také zákony svými vlastními návrhy doplňuje a Poslanecká sněmovna by jim měla věnovat náležitou pozornost protože, tyto návrhy vycházejí opravdu z praxe. V neposlední řadě je úlohou Senátu chránit ústavu a ústavnost – abychom nedopustili, že naše svoboda a demokracie bude ovlivňována osobními zájmy jednotlivců či určitých vlivových skupin. Ostatně potřebnost naplňování této úlohy se v posledních letech potvrdila opakovaně.