Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Vracím se i zde k problému nedostatku lékařů, zejména dětských praktiků a stomatologů, opakovaně, ale jak vyplynulo i ze včerejšího jednání se starosty Náchodska, je třeba základní skutečnosti znovu shrnout.
Kompetenci k řešení, respektive k zajištění odpovídajícího počtu lékařů mají na území celé naší republiky ze zákona pouze zdravotní pojišťovny. Přesto náš kraj, mimochodem nejsme na tom zdaleka nejhůře, nečeká „až zahřmí“, ale již více jak rok pracuje na konkrétních krocích, jak s řešením tohoto problému pomoci.
Nejprve trochu čísel. Aktuálně působí v našem kraji 117 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, které zajišťují péči pro více jak 111 tisíc pacientů do věku 19 let. Nejvyšší průměrný počet pacientů na jednu ordinaci pediatra je v současné době na Jičínsku (15 dětských praktiků na 16 246 pacientů), nejpříznivější poměr je Trutnovsku (27 pediatrů na 23 200 pacientů).
Vzhledem k zvyšujícímu se průměrnému věku doposud pracujících lékařů (nyní je to 58 a v roce 2025 to bude 60 let), lze očekávat i v nadcházejících letech jejich úbytek.
Samozřejmě prvotní snahou bylo a je získat do kraje nové mladé lékaře. Kraj v posledních pěti letech vypsal například jenom na praktické lékaře pro děti a dorost 21 výběrových řízení, bohužel všechna bez úspěchu. A mezi hlavní problémy v těchto řízeních nepatří jenom finanční ohodnocení, tomu jsme schopni dostát, ale jsou to také například pracovní příležitosti pro ostatní členy rodiny, bydlení apod.
Proto kromě intenzívních jednání se zdravotními pojišťovnami, na nichž požadujeme zajištění dostupnosti péče pro všechny obyvatele regionu i ve vyloučených lokalitách.
Kraj opakovaně vyhlašuje náborová stipendia pro absolventy lékařských fakult.
Osobně považuji také za velmi důležité, abychom bez ohledu na výsledky uvedených kroků byli připraveni řešit případné výpadky místní dostupnosti ambulantní péče prostřednictvím speciálně k tomuto účelu zřízených ambulancí v našich nemocnicích. Ostatně, toto řešení nám již nyní pomáhá s řešením aktuální situace v okresu Náchod.
V nemocnicích držíme nadále dětské pohotovosti, i když to už dnes není samozřejmostí všude.
Věnujeme se i navyšování počtu školitelů v oblasti pediatrie, kteří se zapojují do přípravy mladých lékařů pro výkon této praxe.
Hledáme další možnosti, jak pro lékaře zájem o praxi v našem regionu zatraktivnit, a to i ve spolupráci s městy a obcemi.
‍⚕A ještě konkrétně k situaci v okrese Náchod, kde odešly dvě dětské praktické lékařky, které měly v kartotéce přes 1900 pacientů. Převážnou část dětských pacientů se podařilo předat jiným pediatrům, zbývajících cca 400 pacientů dočasně převezme krajská Náchodská nemocnice.
Nicméně, budeme nadále tlačit na zdravotní pojišťovny a ve shodě s ostatními hejtmany chceme vyvolat další jednání s vládou a iniciovat legislativní změny.
Budeme pokračovat v podpoře před atestačního vzdělávání v krajských nemocnicích, vyplácet stipendia a komunikovat s praktickými lékaři.
A v neposlední řadě řešení celé situace chceme podpořit i spoluprací s městy a obcemi, které mohou pomoci s finančním ohodnocením i zlevněnými pronájmy obecních nemovitostí pro praktické lékaře v konkrétních oblastech.