Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Již delší dobu připravujeme výstavbu přeložky III/3161 za Kostelcem nad Orlicí, která by měla ulevit tranzitem přetížené silnici v Mánesově ulici. Na připojení na I/11 již máme stavební povolení, ale na další část musíme hledat finančně výhodnější variantu oproti předpokládané 90tisícové investici, která vychází z aktuálního záměru projektu.
Dnes jsem proto přijel na kostelecký městský úřad řešit možnosti spolupráce kraje a města na přípravě zmíněné přeložky a také jednat o tom, co následně i s Mánesovou ulicí, ve které je třeba opravit nejenom silnici, ale i chodníky. Dohodli jsme se, že si to majetkově rozdělíme. Kraj připraví opravu silnice a současně bude spolupracovat i na realizaci městské investice do opravy chodníku.
A do třetice jsme jednali o přípravě rekonstrukce silnice v Zoubkově ulici za cca 30 mil korun, na níž jsme, po projektovém dořešení vybudování přechodu, již připraveni uzavřít smlouvu s realizátorem.✒