Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…porada vedení kraje, na níž jsme jednali o individuálních dotacích, například Orlickému Záhoří poskytnout 1,2 mil na nový vodovod, Doudleby by měly dostat 1,3 na zřízení ordinace zubaře, Černilov 3 mil na dostavbu hasičské zbrojnice a vyřešili jsme řadu dalších požadavků. Rozhodovali jsme také o finanční pomoci při dostavbě multifunkčního vybavení nového stadionu v Hradci Králové a o podpoře kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. Jednali jsme o letošních návrzích na vyznamenání osobností kraje.
…‍‍zasedání Rady KHK s 85 body programu, v jehož rámci jsme se mimo jiné dohodli na využívání městského tarifu v příměstské železniční dopravě v Trutnově, rozhodli jsme o záměru nákupu nemovitosti v Novém Městě nad Metují pro poskytování sociální péče, a projednali aktuální majetkové záležitosti z jednotlivých oblastí.

Úterý
…jednání na MÚ v Kostelci nad Orlicí o spolupráci při přípravě realizace rekonstrukce silnic – přeložky III/3161 za Kostelcem, opravy silnice v ulici Mánesova a koordinace se související městskou investicí týkající se opravy chodníků a při rekonstrukci silnici v ulici Zoubkova (více – viz můj úterní příspěvek).
…pracovní setkání s vedením zdravotnického holdingu a vedoucí zdravotnického odboru, na němž jsem byl seznámen s prvním komplexně zpracovaným materiálem k rozvoji jednotlivých nemocnic. Zahrnuje návrhy na specifikaci druhu a rozsahu konkrétní zdravotní péče, kterou by do budoucna měla ta která nemocnice provozovat, přičemž k tomuto tématu předpokládám odbornou diskusi v rámci Rady KHK, zdravotnického výboru i dalších zastupitelů. A jen doufám, že proběhne bez politických hrátek a podaří se nám připravit strategii, která přinese další stabilizaci krajského zdravotnictví.
…setkání s investory, kteří chtějí ve Dvoře Králové nad Labem vyrábět „neviditelná“ rovnátka, a to nejen pro celý evropský trh, ale je tu šance, že zájem o tyto produkty projeví i americký investor, který zde zvažuje nejen výrobu, ale i výzkum.
…neméně zajímavé bylo setkání s investory, jejichž záměrem je vybudovat polikliniku s jednodenní chirurgií na Trutnovsku. Řešili jsme případnou spolupráci v rámci struktury našich nemocnic, a to i s ohledem na to, aby nedocházelo ke zbytečnému překryvu zdravotní péče.
…přijal jsem milou návštěvu zástupců organizace Skok do života, kteří mne informovali o kampani „PÁR ÚTRŽKŮ K NORMÁLNOSTI“. Upozorňuje na “maličkosti”, které jsou pro většinu z nás běžnou každodenní součástí života, ale pro ty, kteří žijí v ústavech, to zdaleka samozřejmostí není. A jednou z takových „maličkostí“ třeba je, mít vybranou potravinu (např. jablko) dostupnou celý den. Je to určitě téma k zamyšlení i v rámci krajských témat a možností při zajišťování služeb v sociální oblasti.

Středa
…návštěva sokolovny v Třebechovicích pod Orebem, jejíž historie dosáhne v příštím roce krásných 100 let, ovšem její aktuální stav se slovem krásný zatím označit nedá. A přes maximální snahu místních sokolů, veřejné sbírky (www.donio.cz/zachranme-sokolovnu), města i kraje, jež napomohla prozatím rekonstrukci velkého sálu, včetně osvětlení a přilehlých toalet, zbývá učinit k záchraně budovy ještě mnohé. Nejzásadnější bude oprava střechy. A protože jsem přesvědčen, že bychom se o zachování toho, co je naší pamětí a připomínkou důležitých okamžiků či našich kořenů měli snažit, budeme společně s městem hledat další možnosti, jak ještě pomoci.
…s předsedou opozičního zastupitelského klubu ANO jsme se setkali, abychom před dalším jednáním zastupitelstva kraje projednali některé body, které na něm budou schvalovány a jednání zastupitelstva následně neprotahovali zbytečnými diskusemi.
…s radním města Hradce Králové Oldřichem Vlasákem jsme diskutovali o další spolupráci zejména v oblasti dostavby stadionu, staveb dopravní infrastruktury ve městě, a o jeho práci v komisi kraje zřízené pro posouzení regionálních investičních záměrů v oblasti infrastruktury.
…‍‍absolvoval jsem též setkání s výbory cestovního ruchu, kultury a pro regionální rozvoj. Detailně jsme projednali dosavadní postup přípravy a účel kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028, připravenost na spolufinancování, harmonogram a rozsah aktivit pro roky 2024-2029 v případě, že by byla kandidatura úspěšná. Vážím si podpory všech, kteří přišli a považuji tento projekt za obrovskou příležitost pro celý region, a obzvlášť pak pro zúročení snahy o rozvoj místa, které dlouhodobě považujeme za sociálně slabší oproti zbytku kraje.

Čtvrtek
…‍setkání s ministry kultury a pro místní rozvoj v poslanecké sněmovně, s nimiž jsem debatoval o potencionálních příležitostech v oblasti kulturních aktivit, cestovního ruchu a regionálního rozvoje v našem kraji. A k několika konkrétním záměrům na posílení rozvoje oblasti Kopidlnska, Královédvorska a Broumovska jsem s ministry řešil možné příležitosti v oblasti dotačních programů.
…⛑zasedání dozorčí rady Horské služby ČR k zhodnocení hospodaření, investičním plánům, organizačním změnám a vyhodnocení činnosti. Přičemž já opět mohu jen poděkovat za každodenní činnost a pomoc horské služby především v Krkonoších a Orlických horách neb vím, o čem mluvím.

Pátek
…‍návštěva školícího střediska pro dobrovolné hasiče v Bílých Poličanech, kde je před dokončením rekonstrukce a dostavba objektu, jenž bude sloužit pro školení i společenské akce dobrovolných hasičů v našem kraji. Na stavbu, která je téměř před kolaudací, a na kterou doposud přispěl stát 14 mil a kraj 1,5 mil, chybí díky zvýšeným cenám a chybám v projektu ještě cca 800 tisíc. A než se domluvíme na pomoci s řešením této situace, chtěl jsem si vše prohlédnout na místě, slyšet vysvětlení a přesvědčit se, že je tato žádost o další finanční pomoc odůvodněná.
…jednání s vedením ozdravoven (spadajících pod naši krajskou organizaci Sdružení ozdravoven a léčeben KHK v Peci pod Sněžkou) na chatě Růženka ohledně její další existence, a to jak s ohledem na zákonné problémy v souvislosti s registraci této zdravotní služby, tak i s ohledem na hospodaření. Diskutovali jsme o dalších možnostech pro provozování chat v Krkonoších, které jsou v majetku kraje. Naše celková dotace na SOL se ročně pohybuje v objemu cca 30/40 mil Kč. Není však používána jen na ozdravovny (tam jde cca5-10 mil), ale především na sociální služby, zvláštní sociálně právní ochranu a související služby v zařízení Les Království a Dvůr Králové nad Labem. Největším problémem ozdravoven je jejich přeregistrace podle nového zákona, jímž se musí krajské ozdravovny řídit. Jsou sice vyjmenovány v zákoně č 48/97 o zdravotním pojištění, ale už nejsou v zákoně o poskytování zdravotní péče. Existuje pouze výklad, že to má být posuzováno jako následná zdravotní péče, ale kamenem úrazu je povinnost mít předepsaný počet zdravotnického personálu, což ozdravovny nemají, a hlavně odborně ani nepotřebují. Navíc absence ve vyhláškách a posuzování podle lázeňské nebo následné zdravotní se liší v platbách od pojišťoven o třetinu až polovinu. Kraj o přeregistraci ozdravoven rozhoduje v těchto dnech, což má vliv na samotnou existenci a platby pojišťoven. Podle zákona a platných vyhlášek se může stát, že rozhodne nepříznivě. A proto jsem se v rámci této porady s vedením SOL dohodl na jejich dalším postupu, kdy případně podají odvolání a já, z pozice hejtmana, budu ještě jednou souběžně přes ministra znovu usilovat o odstranění právních překážek minimálně ve vyhláškách ministerstva zdravotnictví.

Sobota, neděle
…tentokrát jsme s rodinou vyjeli v sobotu fandit na Světový pohár v biatlonu do Nového Města na Moravě. Neděli jsem věnoval odpočinku a obvyklé přípravě na další týden. Ať je úspěšný a plný příjemných zážitků i pro všechny z Vás