Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Čas od času mám možnost seznámit nejenom s prostředím, ale zejména fungováním, Senátu PČR studenty a při těchto příležitostech si vždy uvědomím, že zanedlouho to bude právě tato nová generace, která bude mít ve svých rukou směřování a spravování naší země. ‍Ale také to, jak moc je třeba i v rámci obecného rozhledu od útlého věku učit děti a studenty umění věcné a kultivované diskuse, naslouchání se navzájem, prosazování zájmů prospěšných většině, osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí i přijetí kompromisů, jsou-li v zájmu vyššího cíle. Důležité také je, aby měli znalosti o tom, jaké složky náš státní systém zahrnuje, co je úkolem každé z nich, i jak mají fungovat :mezi sebou, a uměli si to představit v souvislosti s řešením konkrétních věcí v životě.
‍♂Proto se i při takových příležitostech jako jsou návštěvy studentů v Senát Parlamentu ČR vždy snažím, aby si z návštěvy odnesli něco více, než jenom encyklopedické shrnutí o jeho historii a současnosti. Chci jim interaktivní formou přiblížit jak systém fungování státu včetně Senátu jako jedné z jeho zásadních složek, a zapojit je do modelových situací ke konkrétním tématům.
Mohou si tak například vyzkoušet svoji pohotovost, schopnost nahlédnout na téma z několika úhlů, zaujmout svůj názor a umět jej třeba i obhájit před plénem. Jsou nuceni se nad věcmi více zamýšlet, ptát se a hledat odpovědi. Věřím, že tato praktická „lekce“ může mnohdy nahradit řadu hodin nad učebnicemi a přinést informaci či zkušenost, která přetrvá.
Nejinak tomu bylo i včera, kdy jsem strávil příjemný čas se studenty Střední zdravotnická škola Náchod – EA a moc mne potěšilo, s jakým zápalem se do této hry zapojili, a jak živá diskuse s nimi byla.
Za ní i připravenost studentům moc děkuji, neboť mi jejich přístup dává naději, že se v budoucnu třeba dočkáme ve veřejném životě méně emotivního hašteření a více konstruktivních debat, které povedou k prosperitě naší země.