Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Dnešním dnem se ujal svého úřadu nový prezident Petr Pavel. Svůj slib složil v průběhu společné schůze obou komor Parlamentu ČR.
Gratuluji Petru Pavlovi k inauguraci, přeji mu pevné zdraví a hodně sil k naplnění toho, co si veřejně v rámci dnešní slavnostní chvíle předsevzal a občanům této země slíbil.
Chci věřit tomu, že nově zvolený prezident si je plně vědom toho, že pro naplnění cílů, jejichž výsledkem má být tolerantní společenské klima, kultivována národní politika a důstojná reprezentace v rámci té mezinárodní, jsou volební vítězství a inaugurace pouze startovní čarou. Čeká ho dlouhý běh, kdy to na trati občas zatraceně fouká, přihlížející diváci nemají vždy shodná očekávání, a ne všichni přišli na start fandit. Hodně štěstí nám všem!✊