Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Včera jsem na krajském úřadě přivítal účastníky odborné diskuse na téma Les, vzdělávání a výzkum. Naše lesy jsou v posledních letech v nemalé míře ohrožovány kůrovcovými kalamitami, polomy způsobenými vichřicemi, či usycháním lesních porostů vlivem klimatických změn. Přicházíme tak nejenom o ekonomický profit, ale jsou ohroženy i „plíce“ naší krajiny, měst a obcí, kde zalesněné plochy hrají pro kvalitu života nezastupitelnou roli.
Dřevo je strategickou surovinou pro řadu stavebních, nábytkářských firem, ale i dalších zpracovatelských odvětví průmyslu. Česká republika také patří k největším exportérům dřeva a tato komodita je tedy i významnou součástí národní ekonomiky.
O tématech souvisejících s úkolem zachovat nepostradatelnou řadu ekosystémových funkcí lesa přijeli diskutovat ti nejpovolanější odborníci z Čech a Slovenska – zástupci ministerstev zemědělství ČR i SR, představitelé vysokých škol ČZU, Mendelu, zástupci výzkumných ústavů, vojenských lesů, Lesů ČR i dřevařských podniků, s nimiž na základě navázané spolupráce inicioval diskusi generální ředitel společnosti Matrix a.s. z Rychnovska.
Z diskuse vyplynulo, že je třeba, aby vlastníci lesů při jejich zakládání měnili druhovou skladu a současně se zaměřili i na adaptaci stávajících životaschopných lesních porostů na klimatické změny, a tím zvyšovali jejich odolnost. To samozřejmě nepůjde bez tvorby stabilního lesnicko-dřevařského sektoru (grantové programy apod.) s důležitou rolí státních lesnických podniků a lepších podmínek pro využívání dřeva. Neméně důležitá je mezioborová spolupráce a jednotnost lesnictví a dřevařství, což dává záruky udržitelnosti a dlouhodobosti hospodaření v lese i navazujícím odvětvím.
Nezbytná je též spolupráce výzkumu a provozní praxe, zavádění nových poznatků do praxe i propagace výsledků této spolupráce vůči veřejnosti.
‍♂Dobrým začátkem mohou být právě i taková pracovní jednání, jakému jsem měl možnost být včera přítomen. Diskuse přinesla poznatky a podněty, které budu moci podpořit v rámci debat ať už na regionální či senátní úrovni při hledání systémových řešení v této oblasti.