Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…netradičně začnu nepracovně neb chci poděkovat všem za milá přání k narozeninám. Moc mne potěšila a příjemně nastartovala můj týden. Děkuji!
…‍‍porada vedení kraje k předjednání zásadních bodů, jež byly součástí i následného zasedání Rady KHK, a na níž jsme v rámci 57 bodů stačili projednat například hospodaření ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, schválit další žádosti o dotace na rekonstrukci Vrbenského kasáren a mnoho dalších, především investičních a majetkových, bodů.
…odpoledne jsem pak s náměstkem pro ekonomiku jednal o letošních příjmech, variantních možnostech případných změn v rozpočtovém určení daní či v objemu investičních peněz

Úterý
… se starostkou Markvartic v okrese Jičín jsem se setkal nad řešením oprav a případných rekonstrukcí silnic v tomto miniregionu. Opravy po zimě máme naplánované, přičemž zhruba před rokem jsem slíbil, že pořídíme diagnostiku na silnici z Markvartic směr Příchvoj a napojení na silnici I/16. Letos jsem v březnu dostal výsledky, a přestože jsem už úplně nepočítal s rekonstrukcí v tomto roce, shodli jsme se na možném společném postupu (obec kanalizace) a pokusím se udělat vše proto, abychom alespoň některou částí začali.
…přijal jsem pozvání na setkání do společnosti ZEMA Markvartice a.s., zabývající se rostlinnou i živočišnou výrobou, kde jsme s Ing. Oldřichem Lachmanem jednali nejen o důsledcích národní zemědělské politiky na hospodaření v minulém roce a výhledově možných změnách po vyhodnocení výsledků tohoto roku, ale hovořili jsme i o spolupráci mezi obcí a závodem ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v Jičíně při čištění zdejších silnic.
…zavítal jsem do “své” SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem, která se stala ve spolupráci s Policií a zástupci dalších oborově souvisejících subjektů pořadatelem prvního ročníku soutěže Královédvorský silák. Studenti osmi středních škol z našeho regionu si tak mohli poměřit síly na 12 stanovištích, zaměřených nejenom na odborné, ale i fyzické a vytrvalostní schopnosti. (Více viz můj úterní příspěvek)
…⚙odpoledne jsem navštívil společnost MZ Liberec, jejíž hlavní činností jsou návrhy, výroba a dodání rozvodů medicinálních a technických plynů včetně montáže. V roce 2010 investovala do rekonstrukce výrobního provozu v obci Rudník, a převedla výrobní kapacity do našeho kraje v okrese Trutnov. Společnost s obratem více jakž 400 mil Kč, zaměstnává cca 200 lidí a patrně neexistuje nemocnice v kraji, která by jejími technologiemi nebyla vybavena. Poděkoval jsem za desetileté působení, jež je důležitou součástí zaměstnanosti, a diskutovali jsme o plánech, společenské odpovědnosti firmy (podpora DD) i o krajském zdravotnictví. Hovořili jsme také o regionální podpoře v rámci dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.

Středa
…v Polici nad Metují jsem si prohlédl silnici na Ostaš a Hvězdu, jež jsou dvěma turisticky hojně navštěvovanými místy, a s místním starostou Jiřím Škopem jsme řešili opravy silnic v souvislosti s možnostmi využití POV, spolufinancování Žďáru, Police a Bukavice, prosbu o finanční podporu a podmínky pro vybavení zdejšího JPO II, jež jsem slíbil projednat s ředitelem HZS. Dohodli jsme se rovněž na podmínkách spolupráce při plánované reklamační opravě rekonstrukce silnice v průtahu Pěkovem.
…⛪na KÚ mne pak čekalo krom řady operativních schůzek s kolegy také například jednání o žádosti na finanční podporu náboženské obce Církve československé husitské v Broumově, která dlouhodobě usiluje o záchranu kostela Zmrtvýchvstání s farou se statutem kulturní památky ČR, nacházejícího se ve Velké Vsi. Byl postaven podle plánů architekta Heinricha Wolfa v německém novorenesančním slohu s prvky secese. Jeho vysvěcení byl osobně přítomen i T.G. Masaryk. Od roku 1997 majetkem sociálního družstva Diakonie Broumov. Oceňuji obrovské úsilí o záchranu této památky, jehož hlavní iniciátorkou je duchovní Jana Wienarová, ale než budu moci rozhodnout o dalším možném postupu a také kvůli složitému vlastnictví, dohodli jsme se nejprve na setkání na místě. Po obhlídce a předložení plánů všech dotčených, bude teprve zřejmé, zda a jak bychom případně mohli odpovědně tento záměr podporovat z pozice kraje.
…a odpoledne jsem opět využil jedné z možných příležitostí, a to tentokráte v souvislostí s příchodem jarních velikonočních svátků a pozval jsem všechny kolegy z úřadu k malému odpolednímu neformálnímu setkání na Pivovarském náměstí, abychom měli možnost probrat, ať už pracovní nebo i ty méně formální věci nejenom v rámci pracovních jednání, kusých telefonátů či e-mailů. A také proto, abych jim všem znovu poděkoval za jejich každodenní úsilí a popřál všem krásné prožití velikonočních svátků (více viz můj středeční příspěvek).

Čtvrtek
…celý den jsem strávil na krajském úřadu řešením administrativních nezbytností, seznamováním se s podklady k majetkům našeho sdružení ozdravoven a léčeben, se stavem přípravy na oceňování osobností našeho kraje i oficiálního zahájení výstavby pavilonu v Rychnovské nemocnici. Dále jsem také řešil strategii přípravy převzetí majetku budov kraje na Pivovarském náměstí, až cca za 4 roky definitivně splatíme poslední splátky jeho proběhlé komplexní rekonstrukce.

Pátek, sobota, neděle
…‍‍a po čase opět v roli „táta-máma“ jsme si užili chlapský víkend, kdy jsme kromě udržování chodu domácnosti (tedy z pohledu uspokojení stravovacích a sportovních zápasů sledovacích potřeb) zvládli ještě návštěvu malého synovce, vydali jsme se na první letošní turistický pochod k Rozkoši a samozřejmě nemohlo, a ani dnes nebude chybět, semifinále hokejové extraligy (viz můj dnešní dopolední příspěvek). Určitě také nepodceníme přípravu na pondělní pomlázku.
‍♂Do nadcházejícího týdne pak přeji Vám všem, abyste si ještě co nejpříjemněji užili pondělní sváteční den, a ať už Vám na Velký pátek země ne/vydala jakýkoliv poklad, myslím, že je tento velikonoční čas dobrou příležitostí připomenout si, že největšími poklady jsou ti, se kterými se na cestě naším životem potkáváme, a kteří ať už v roli našich partnerů, přátel či kolegů nám na ní vždy spolehlivě rozsvítí světlo, máme-li pocit, že obzor potemněl. Krásný týden Vám všem!