Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Mluvíme-li o geniu loci, máme obvykle na mysli jedinečný charakter místa, jehož nezaměnitelnou atmosféru vytváří krajina, architektura či jejich výjimečná symbióza. Myslím ale, že můžeme v přeneseném slova smyslu hovořit i jistém „geniu persona“, jehož tvoří výjimečné osobnosti. Genius loci umocňuje energii daného prostoru, v tom druhém případě, výjimečné osobnosti svými počiny činí společnost vzdělanější, humánnější, tolerantnější, odvážnější a podporují její stabilitu.

‍‍Náš kraj oplývá nejen řadou míst, která rozhodně nezapřou svého jedinečného ducha, ale dalším naším obrovským bohatstvím jsou lidé, kteří jsou s naším krajem spjati a vytváří jeho integritu i výjimečnost. Proto mi bylo včera nesmírnou ctí, předat krajská ocenění těm z nich, jejichž životní dílo či postoje a činy se staly nejenom prospěšnými pro rozvoj nejrůznějších oblastí našeho kraje, ale šířili či šíří jeho věhlas i daleko za jeho hranicemi, a jsou pro nás všechny velkou inspirací.

Kromě osobní gratulace jsem 18ti pro letošní oceňování vybraným osobnostem předal také Řád Královéhradeckého kraje (hudební skladatel Luboš Sluka), Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně (Zbyněk Hruška /in memoriam/ za rozvoj v oblasti strojírenského a elektrotechnického vzdělávání, Pavel Svoboda – za celoživotní práci pro mentálně hendikepované, Vladimír Palička – za celoživotní práci pro rozvoj lékařské vědy, Zuzana Ceralová Petrofová – za rozvoj firmy Petrof, Rudolf Kasper – za obětavou záchranu památek a podporu umění v regionu, Helena Rezková – za dlouhodobou podporu regionálních autorů a práci pro udržení památky sokolského odboje , Jaroslav Šůla – za dlouholetou práci a přínos pro poznání dějin a regionální historie, a Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně (Josef Čurda – za celoživotní práci pro rozvoj a podporu sportu mládeže, Robert Kvaček – za celoživotní práci a přínos historické vědě, Vladimír Mazura – za dlouhodobou a usilovnou podporu rozvoje architektury, Petra Soukupová – za přínos a obohacení kulturního života v Královéhradeckém kraji, Vladimír Vávra – za úspěšnou reprezentaci kraje a dlouhodobou práci pro rozvoj cyklistiky, Jaroslav Vojtěch – za dlouhodobou a úspěšnou práci pro rozvoj zemědělství v kraji, Jan Školník – za zásluhy o rozvoj a oživení broumovského regionu, Vít Havlíček – za dlouhodobý rozvoj hudebního života v regionu , Roman Bečvář – za rozvoj Levitova centra následné péče a významnou pomoc občanům během pandemie covid-19, Josef Michl – za dlouholetou a obětavou práci při propagaci a rozvoje lyžařského sportu ).

Všem oceněným patří můj velký respekt, obdiv a poděkování a věřím, že budou mít v našem kraji své následovníky.