Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Potřeba zvětšování kapacit sociálních služeb v nadcházejících letech s ohledem na stárnutí populace není tajemstvím, stejně jako fakt, že zajistit predikovaný objem, zejména v pobytových službách, pouze z prostředků kraje (nebo pouze obce/města či samotné státní dotace) není možné zvládnout.
Dlouhodobě v té souvislosti prosazuji využívání synergie veřejných prostředků, díky níž bude možné zajistit z potřebného objemu míst v pobytových či odlehčovacích zařízeních co možná nejvíce.
A těší mne, že se nám například dnes ve vedení kraje podařilo odsouhlasit dotaci ve výši 105 mil korun, ktera ve spojení s prostředky státu a města, zajistí realizaci výstavby nové kapacity pobytového zařízení pro seniory v Nové Pace.