Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…jednání o majetkových záležitostech souvisejících s výstavbou přeložky Velké Poříčí – Běloves
…porada vedení kraje k projednání individuálních dotací, k přípravě konference cestovního ruchu, která se uskuteční v příštím roce, a k investičním záměrům v sociální oblasti.
…zasedání Rady KHK, na němž jsme projednali více než 80 bodů, týkajících se zejména majetkových a investičních věcí v sociální oblasti a školství.
…pracovní jednání s náměstkem pro školství a prezidentem Svaz lyžařů České republiky Davidem Trávníčkem ohledně spolupráce a podpory lyžování v našem regionu pod zastřešujícím spolkem pro náš kraj. Spolupráci jsme přislíbili v oblasti podpory činnosti zaměřené na mládež a také partnerské zapojení kraje při pořádání významných sportovních akcí.
…s ekonomickým odborem a náměstkem pro finance jsme diskutovali problematiku rozpočtového určení daní, stav financí na účtech kraje a čerpání našeho rozpočtu.

Úterý
…pracovní návštěva ve firmě SpofaDental a.s., která se orientuje na výrobu nekovových dentálních materiálů a nabízí kompletní řešení pro zubní lékaře a laboratoře.
Spadá do mezinárodní skupiny KERR, která je součástí Envista Holding Corporation a od července rozjíždí svou činnost i ve Dvoře Králové nad Labem, kde plánuje od září vyrábět také cca 700 setů z nichž každý obsahuje 28 dílů postupně výměnných neviditelných zubních rovnátek ročně v nově vzniklé laboratoři Spark, a to v místě bývalé textilky. Věřím, že tato miliardová investice a hlavně nové pracovní příležitosti spojené s revitalizací královédvorského areálu bývalé Tiby Vorlech, podpoří i rozvoj této části regionu.
…v Praze jsem se zúčastnil jednání Asociace krajů ČR, na němž jsme spolu s ostatními hejtmany probírali zejména problematiku RUD (rozpočtové určení daní) pro kraje. Více než rok řešíme, podle jakých parametrů by na základě dohody krajů šlo změnit stávající rozdělení RUD mezi kraji tak, aby žádný z krajů nebyl diskriminován a tím pádem mohly některé kraje přepočtem dostávat více. Prakticky to však lze realizovat jen přidáním procent do RUD, což ovšem díky ozdravným balíčkům v současné době zjevně nelze očekávat. Za těchto nejasných okolností odmítám pokračovat v debatě o RUD a spíše chci bojovat za stávající, respektive model odpovídající ekonomické realitě. A přestože v tuto chvíli nejsme všichni zajedno, většinově jsme se shodli na pokračování jednání především s ministerstvem financí.
…večer jsem s potěšením přijal pozvání na slavnostní otevření galergie moderního umění EPO1 v Trutnově, kterou díky rozsáhlé rekonstrukci areálu bývalé elektrárny přivedli k životu svou osobní investicí i zapojením manželé Kasperovi. Jsem rád, že jsou mezi námi ještě stále lidé, kteří dokáží být nejenom podnikatelsky úspěšní, ale svou prací získané prostředky jsou ochotni namísto do vlastního a jistě zaslouženého osobního komfortu, investovat do věcí a projektů, prospěšných ostatním. (více- viz můj středeční příspěvek)

Středa
…‍‍jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, z něhož vyplynulo doporučení schválení legislativní změny v oblasti obrany (zvyšuje se doba zařazení do aktivních záloh včetně odměn, zpřesnění povinnosti informovat o procesních aktivitách armády v rámci odborové agendy, specifikace možností využití dronů, upravuje se využití vojenské techniky, pravidla možnosti vytvářet ochranné pásmo kolem strategických objektů a zřízení bezpečnostního poradce). Projednali jsme
zákon o financování obrany ČR (viz 2 % HDP, kam lze započítat i náklady z jiných kapitol ministerstev, pokud mají vztah k obraně – například navazující náklady pro vnitřní bezpečnost) a také zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva. Byli jsme informování o přípravném brífinku k summitu NATO a diskutovali jsme o změně azylového zákona (přizpůsobení se evropským požadavkům k sjednocení azylové praxe).
…☕v podvečer jsem se setkal v rámci své 42. Pražírny s občany Rokytnice v Orlických horách (více viz můj čtvrteční příspěvek)

Čtvrtek
…zasedání správní rady Správa železnic , které se tentokrát uskutečnilo ve Špindlerově Mlýně a v jehož průběhu jsme projednali informace ke stavební sezóně na železnici včetně detailů k 38 letošním stavbám. Diskutovali jsme problémy kolem zajištění provozuschopnosti na železnici (připravují se opatření k zvýšení financí na potřebné opravy a údržbu), dosavadní hospodaření a plnění úkolů (například se podařilo snížit zpožďování vlaků, více se daří koordinovat výluková činnost apod.). Probrali jsme střednědobé investiční plány na železnici a také záměry a možnosti v rozvoji a udržitelnosti dopravní infrastruktury SŽ ve vztahu k objednatelům (kraje, stát – nafta, elektrická energie, alternativní zdroje apod).

Pátek
…rozhovor v redakci Českého rozhlasu o rozvoji kraje v souvislosti s investicemi do silnic, zdravotnictví, o přijímacích řízeních na střední školy v našem kraji, ale i o nadcházející letní rekreační sezóně nebo přípravách na druhé finální kolo obhajoby kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.
…administrativa na KÚ a také vyřizování záležitostí spojených s připomínkovým řízením k ozdravnému balíčku ve vztahu k veřejným penězům krajů nebo další jednání k zachování ozdravoven v našem kraji.
…odpoledne jsem přijal pozvání do Opočna na zahájení dvoudenní sportovní Podorlická rally , jíž je kraj partnerem a která je jedním z pěti automobilových závodů Českomoravského poháru. Na vysoké úrovni této akce se podílelo 135 posádek, 8 RZ, bezpečnostní složky a organizátoři. Skvělou atmosféru podpořilo velké množství diváků.

Sobota, neděle
…nenechal jsem si ujít sobotní Food Art festival v Novém městě nad Metují, který byl skvělou příležitostí jak v pohádkových kulisách zdejšího zámku a parku ochutnat řadu různých specialit, tak nasytit i svou duši při poslechu koncertu Novoměstské filharmonie (viz sobotní příspěvek).
…‍využil jsem oslav, které pořádali dobrovolní hasiči ke 140 letům svého působení ve Velké Jesenici, abych jim osobně projevil svůj respekt a poděkoval za činnost zdejšího JPO III. Průměrně 20 x do roka také pomáhají při výjezdech v obci a blízkém okolí profesionálním hasičům. Předána byla rovněž vyznamenání a poblahopřál jsem i 17 mladým nováčkům k jejich oficiálnímu vstupu mezi dobrovolné hasiče. A zdržel jsem se i na popovídání si o plánech do budoucnosti, mezi které například patří záměr na výstavbu nové zbrojnice.
…‍‍‍zbytek víkendu, jak už tušíte, jsem věnoval rodině a odpočinku. Krásný nadcházející týden Vám všem!