Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…‍‍den ve znamení zasedání krajského zastupitelstva a jeho 83 bodů programu. Jsem zvyklý na věcné řízení všech jednání, zasedání zastupitelstva nevyjímaje, ale tentokrát jsem si díky postoji některých zastupitelů k hlasování u zásadních bodů, jež se neslo ve stylu „my to chceme, nicméně nebudeme pro to hlasovat, ale přejeme vám, aby se vám to prohlasovat podařilo“ (a zbývá si už jenom domyslet „ale, když to vyjde, tak budeme říkat, že jsme to podporovali“), připadal spíše jak představení „Naši furianti“. Nicméně, přes tuto okolnost jsem rád, že mohu potvrdit, že v minulém týdnu avizované poskytnutí dotací na dostavbu multifunkční arény v Hradci Králové ve výši 100 mil korun, na rekonstrukci pedagogické fakulty UHK ve výši 45 mil korun, na revitalizaci prostor kolem Gajerových a Vrbenského kasáren pro účely společensko-kulturního využití zaměřeného na rozvoj Muzea východních Čech 210 mil korun a finanční investiční podpora ve výši 19 mil korun na výkup pozemků a staveb nacházejících se při hranici ZOO ve Dvoře Králové nad Labem k rozšíření výběhu a zázemí pro chov ohrožených živočichů, byly odsouhlaseny. A jenom doufám, že příště to na zastupitelstvu nebude o „dukátech a chalupě od táty“

Úterý
…začal jsem pozitivní informací o tom, že se náš kraj letos umístil ve srovnávacím výzkumu Místo pro život 2023 na druhém místě, hned za naší metropolí, a to napříč hodnocenými kategoriemi na základě analytických dat i v průzkumu spokojenosti mezi veřejností. Lhal bych kdybych tvrdil, že mne to netěší, ale na rozdíl od výsledků kategorií hodnocených na základě analytických dat, kdy mám někdy pocit, že agentury občas porovnávají neporovnatelné, si nejvíce cením názoru veřejnosti.
A protože je to v krátké době již druhý průzkum (nedávno to byl průzkum agentury STEN/MARK, který hodnotil život v krajích a prokázal, že za poslední tři roky jsou z celé republiku lidé v našem kraji ti nejspokojenější), kromě toho, že to vnímám i jako ocenění práce vedení kraje, považuji to zejména za velký závazek a motivaci pro naši další práci a snahu udržet tempo rozvoje našeho krásného regionu i ve složité době. (viz můj úterní příspěvek).
…schvalování individuálních dotací a rád bych osvěžil paměť některým opozičním zastupitelům a reagoval tak na jejich zjevně z neinformovanosti plynoucích vyjádření – v posledním roce předchozího volebního období se utratilo za nižších příjmů kraje 378 milionů korun na individuální dotace, přičemž za současného vedení kraje to bylo v roce 2021 – 111 milionů, 2022 – 139 a prozatím v roce 2023 – 255 milionů korun, a to se započtením posledních výrazných dotacích (stadion HK a pedagogická fakulta UHK), jejichž postupné čerpání bude rozloženo do 3 let.
…‍‍zasedání Rady KHK s 65 body programu, mezi které krom standardních bodů v oblasti majetku, zdravotnictví, školství či investic patřilo schválení smluv o mezikrajové veřejné dopravě, probrali jsem dosud nesplněné průběžně úkoly nebo problémy spojené s odpovědností jednatele společnosti OREDO za koordinaci veřejné dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. V řešení situace budu chtít pokračovat s vedoucím odboru a radním pro dopravu v průběhu prvního červencového týdne.

Středa
…‍‍schůze Senát Parlamentu ČR , na níž jsme projednávali:
▶Transpoziční novelu posilující postavení orgánů pro hospodářskou soutěž, plus změny vycházející z aplikační praxe, kdy v zákoně o ochraně hospodářské soutěže dochází např. k upřesnění pojmu sdělení výhrad a vymezení podmínek, za nichž může Úřad řízení o zakázané dohodě zastavit a rozhodnout o přijetí závazků. Úřadu se umožňuje použití záznamu telekomunikačního provozu, údajů o něm nebo záznamu pořízeného při sledování osob a věcí. Upravuje se zpřístupnění informací obsažených ve spise orgánům činným v trestním řízení
▶zprávu o činnostech institucí EU, nyní za rok 2022 a u nejdůležitějších legislativních návrhů nabízí výhled vývoje v roce 2023. Jsem přesvědčen, že zejména témata kolem migrace, zelené cíle, snahy o změny volebních pravidel, hlasování mezi státy EU atd. bude potřeba v konkrétnostech sledovat, včas připomínkovat a na národní úrovni projednávat, abychom nesnižovali svoji konkurenceschopnost a podmínky pro život v Evropě.
▶přizpůsobení české právní úpravy sdílených dat o prostorových informacích požadavkům vyplývajícím z unijních předpisů (týká se např. informací o podzemních vodách, dopravních sítích, počtu obyvatel, využití půdy nebo teplotě vzduchu)
▶návrhy a volba členů dozorčí komise Národní sportovní agentury, a přestože nejsem zastáncem toho, aby stejně jako například v oblasti digitalizace, tak i u sportu, suploval plnohodnotnou kompetenci a odpovědnost ministerstva institut národní agentury (s ohledem na mnohem nižší rozhodovací úroveň a kompetenční vliv i další nadbytečnou další agendu), považuji dnešní projednání novely zákona o podpoře sportu a odsouhlasení zřízení dozorčí komise Národní sportovní agentury, za přínosný krok. Komise bude mít 10 členů volených půl na půl Sněmovnou a Senátem a členství v ní bude veřejnou funkcí vykonávanou bezplatně. Jejím úkolem bude kontrola činnosti a hospodaření NSA, díky čemuž, jak doufám, budeme možná následně blíže otevření debaty o zřízení systémově relevantnějšího samostatného ministerstva sportu. Osobně jsem podpořil volbu kolegů Josefa Klementa, Mirka Adámka, Jana Sobotky, Tomáše Třetiny a Pavla Karpíška, kteří jsou prokazatelně spojeni se sportem, jsou za nimi konkrétní výsledky a mají mou důvěru.
…jednací den mi zpříjemnilo v Senátu nečekané setkání s malými krajany ze souboru Czech Boys Choir Boni Pueri | Český chlapecký sbor Boni pueri (viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
…mnoho administrativy na KÚ, ale také jednání např. s ředitelem o potencionálních úsporách, vyhlašovaných výběrových řízeních a o vyřizování aktuálně doručených petic.
…‍odpoledne jsem se setkal s Petr Ticháček v prostorách SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem, abychom zde natočili další díl našeho podcastu „Pískám – hraj!“, který se tentokrát bude věnovat tématu školství a využil jsem své přítomnosti zde i k setkání s rodiči a studenty, kteří byli přijati od září ke studiu oboru Bezpečnostně právní činnost, jehož jsem na zdejší škole už šestým rokem garantem a příležitostným mentorem. (Více – viz můj čtvrteční příspěvek)
…a později odpoledne jsem jednal s pracovním týmem, který se připravuje na návštěvu evropské komise a následnou finálovou obhajobu kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028, jež nás čeká v nadcházejícím týdnu. Tak si všichni držme palce✊

Pátek
…brzké ranní jednání se starostkou Olešnice k přípravě rekonstrukce silnice ve směru od Nového Města nad Metují. Máme již stavební povolení, řešíme menší problémy s majetkovým vyrovnáním na části úseku z Rokole do Olešnice za cca 230 mil Kč. Stavbu (zahrnující i mostky a rozšiřování komunikace) rozdělenou do tří etap bych si přál začít příští rok, ale uvidíme, jak se s ohledem na ekonomické podmínky bude plán, a hlavně financování vyvíjet. Další stavbou, která má stavební povolení a mohla by začít, je Slavoňov-Nový Hrádek za cca 70 mil Kč. Ale zásadně se mi uleví, až zrealizujeme celkovou rekonstrukci silnice od Nového Města nad Metují za cca 130 mil Kč neb díky tomu se nám podaří dát dohromady jedno z klíčových spojení mezi okresy. Se starostkou jsme hlavně řešili majetkové věci s ohledem na rozšiřování silnice a potřebné zábory při stavbě a také jsem se omluvil za trochu nešťastnou komunikaci kolegů s majiteli nemovitostí a nabídnul svoji osobní účast na veřejném zasedání obce.
… a pak už den patřil převáženě setkávání s těmi z Vás, kteří jste přišli navštívit Festival Královéhradeckého kraje (viz můj sobotní příspěvek)

Sobota, neděle
…zúčastnil jsem se oslav 795 let od první písemné sbírky o obci Nechanice spojených s odhalením bronzové sochy Tomáše Garrigue Masaryka před zdejší základní školou. První československý prezident Nechanice navštívil 24. května 1929 a místní obyvatelé po něm o tři roky později nově vybudovanou školu pojmenovali. Od roku 1935 zde stála jeho první socha, kterou ukryl tehdejší školník před nacisty do školní kotelny a po jejím krátkém návratu před školu po skončení okupace byla v roce 1959 odstraněna pro změnu komunisty. Vrátit zpět, respektive zhotovit novou (za celkem 850 tisíc korun), se podařilo díky předsedovi Spolku přátel Nechanicka Zdeňku Rollovi. Jejím autorem je akademický sochař Karel Bartáček a Královéhradecký kraj na ni přispěl 300 tisíci korun. TGM byl nejenom naším prvním československým prezidentem, ale jeho odhodlání a prokázaná vůle dosáhnout stanoveného cíle zůstává dodnes dobrým příkladem a motivací, jak pro žáky školy, tak pro nás všechny. Obyvatelům Nechanic jsem poblahopřál ke zdařilé obnově sochy a také poděkoval místnímu spolku za péči o zachovávání hodnot a rozvoj obce.
…odpoledne jsem se ještě zastavil na srazu rodáků v Libňatově, které se neslo v příjemné atmosféře sousedské sounáležitosti a radosti ze setkání. Snad jsem k ní i já přispěl alespoň slibem, že příští rok budeme pokračovat v rekonstrukci silnice směrem na Maršov.
…‍‍‍zbytek víkendu patřil rodině a troše aktivního odpočinku. Ani jsme si to nestačili uvědomit, ale uplynulý týden nás přenesl z jara do léta a před námi je poslední školní týden. Tak si jej užijte hlavně s pozitivní náladou a až přijde na to školní účtování, nezapomeňte i na trochu toho nadhledu. Krásný letní týden Vám všem!