Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…věk, kdy mne čekaly od začátku července prazdniny, mám sice už dávno za sebou, ale někdy i prodloužený víkend může tu svobodomyslnou atmosféru na chvíli přiblížit. Strávili jsme jej s manželkou v Karlových Varech, a kromě odpočinku jsme vzhledem k právě probíhajícímu filmovému festivalu samozřejmě zašli i do kina. Zvolili jsme film Minulé životy https://www.totalfilm.cz/2023/06/romance-minule-zivoty-dojme-ceske-divaky-cervenci-trailer/ …a nelitovali jsme.

Úterý
…pracovní setkání s ředitelem úřadu práce, které bylo hlavně o informacích ke stavu jednotlivých úřadů v kraji a jejich schopnosti plnit veškeré kompetence. Probrali jsme také vývoj nezaměstnanosti, změny v podmínkách vyplácení podpor a výsledky provedených kontrol.
…setkání s obyvatelkou HK, která se za mnou přišla poradit, jak má postupovat, když má podezření na páchání trestné činnosti
…‍přijal jsem opozičního zastupitele Dvora Králové nad Labem ohledně investičního záměru a údajné podpory ze strany kraje
…‍‍porada vedení kraje, na níž jsme probírali záměr výstavby zázemí a bistra u pevnosti Dobrošov, informace k doposud získaným dílčím nebo předpokládaným dotacím na rekonstrukci Vrbenského kasáren a další výstavby v areálu školy pro neslyšící. Zabývali jsme se také vyhodnocením dosavadního fungování protialkoholní záchytky a informacemi o potřebných opravách s ohledem na možnost výstavby ve FN. Diskutovali jsme připomínkové řízení k různým vládním návrhům zákonů a stav přípravy na centrální nákupy v některých oblastech – např. v krajských sociálních zařízeních apod. Na pořadu dne byl také stav a průběh nákupu energií a rozpočtu kraje na příští rok.
…schůzka s vedoucím odboru dopravy ke stavu a plánům na modernizaci železniční infrastruktury v kraji, ale hlavně k situaci ve společnosti OREDO s ohledem na řízení veřejné dopravy, nové technologie, integraci jízdného mezi MHD v HK a tarifem IREDO. Řešili jsme i stav v oblasti správního řízení při povolování dopravních staveb v kraji. V neposlední řadě jsme probrali i hospodaření a plnění smluv v oblasti provozování veřejné autobusové a železniční dopravy.

Středa, čtvrtek
…sváteční dny jsem částečně využil k zastavení a zamyšlení se nad významem mise slovanských věrozvěstů a vírou v pravdu, za kterou byl schopen obětovat mistr Jana Hus > svůj život, a také nad aktuálností jejich odkazů v dnešní době. Zkusme na ně, a nejenom v těchto dnech, navázat snahou o propojení všech lidí dobré vůle, jíž nezbytně potřebuje celá naše společnost. A to bez ohledu na církevní, státní či jinak kategorizující příslušnost. Kultivujme jejím prostřednictvím svůj rozum i cit pro opravdové hodnoty a vzájemné porozumění. (více viz můj středeční příspěvek)
…ale také jsme s naším malým železničním fandou zahájili prázdninové „kontroly“. Jednak, abychom si vyzkoušeli některé výletní trasy, jež budou součástí brožurky s tipy na zajímavé výlety (vlaken) v našem kraji, jíž připravujeme společně s Českými drahami, a také abychom viděli, jak je naše veřejná železniční doprava připravena na prázdninové turistické období (viz můj čtvrteční příspěvek).

Pátek
…den, jehož převážnou část mi zabralo vyřizování nezbytné administrativy, a protože většina kolegů měla volno, mohl jsem se v klidu připravit i na příští jednání Rady KHK, na kterém nás čeká 95 bodů programu. Probíral jsem také žádosti o dotace.
…s vedoucím odboru životního prostředí jsem řešil žádost Nového Města nad Metují v souvislosti s ochranou živočichů při případné výstavbě přírodního koupaliště, ale i podmínky pro posouzení výstavby přeložky kolem Borohrádku, což bude významná spojnice mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem.

Sobota, neděle
…‍ víkend v roli táta/máma, což obnášelo hlavně kolo, vlak, hry a návštěvu zmrzlinových provozoven, nicméně zbyl i čas dát si trochu do těla nejenom na kole, ale i na zahradě.
‍♀Přeji Vám krásný zbytek víkendu – mimochodem, dnes je Evropský den koupání v řekách, tak pokud máte nějakou po ruce, je to v současných teplotách dobrý program na odpoledne,a samozřejmě všem krásný i celý nadcházející týden!