Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Aniž bych o tom přemýšlel v souvislostech dnešního výročí, při návštěvě Broumovska jsem se dnes setkal se Stanislavem Pitašem, bývalým disidentem, signatářem Charty 77 a představitelem východočeského undergroundu. Přijel jsem za ním probrat možnosti krajské spolupráce v rámci jím pořádaných kulturních projektů, ale samozřejmě jsme se nevyhnuli i vzpomínání.
‍♂Já jsem se narodil až čtyři roky po 21. srpnu, který si už 55 let každoročně připomínáme, ale patřím ke generaci, kdy rodiči a pamětníky předávané svědectví stačilo na to, aby se ony události, dostatečně zapsaly i v našem vědomí jako akt zvůle s následkem mnohaleté nesvobody. Jako stav, který už nikdy nechceme zažít ani připustit.
Proto nesmíme zapomenout a musíme připomínat sobě i svým dětem, že svoboda je nejcennější hodnota, kterou musíme střežit a chránit každý den.
‍♂Nikoliv velkými prázdnými gesty, falešnými přísliby nebo vyhrůžkami, ale svým každodenním bytím a osobním příkladem.
‍♂A my politici se neschovávejme za plamenné vlastenecké proklamace, ale naplňujme jejich význam snahou, nejen před volbami, hledat společná východiska.
Jenom tak stačíme včas zabránit tomu, abychom nepozorovaně nechali zase přijet cizí tanky na naše náměstí. Jenom tak mír zůstane nad touto krajinou a zloba, závist zášť snad pominou.