Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Dnešní návštěvu ministra zdravotnictví Vlastimil Válek v našem kraji jsem využil k věcné diskusi, v níž jsem stručně prezentoval hospodaření a investice do modernizace krajských nemocnic za poslední tři roky a opatření přijatá pro stabilizaci personálu, jež nám umožňují naše krajské kompetence a ekonomické podmínky. Představil jsem záměr připravovaného generelu spolupracujících a vzájemně se oborovou péčí doplňujících nemocnic s ohledem na efektivitu a regionální pokrytí, i již nastavenou spolupráci Fakultní Nemocnice Hradec Králové.
‍⚕ Podrobněji jsem se ale zajímal o strategické plány ministerstva zdravotnictví, a to nejenom v otázce řešení nedostatku zdravotnického personálu (v nemocnicích, ale i při poskytování ambulantní péče), zefektivnění fungování nemocnic či jaké jsou další klíčové záměry, které ovlivní i naše budoucí rozhodování o nastavení a uspořádání sítě našich krajských nemocnic. Ministr naznačil možná řešení ve smyslu více peněz z pojišťoven do podpory přípravy praktických lékařů a pediatrů po ukončení škol, zvýšená podpora financování efektivních nemocnic z hlediska produkce a zajišťování potřebné urgentní péče, snaha o systémové řešení pohotovosti navazujících na využívanou urgentní péči atd.
A v neposlední řadě jsem se v rámci jednání vrátil k nezbytné potřebě vyřešení situace ozdravoven v našem kraji a byl jsem ujištěn, že pro zachování dětských ozdravných pobytů se jak z hlediska možného financování tak legislativní úpravy hledá takové řešení, které umožní pobyty v našich ozdravovnách i nadále provozovat.