Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…‍‍mimořádné zasedání Rady KHK ke schvalování dotačních programů pro příští rok, kdy kromě standardních finančních objemů podpor pro hasiče apod. jsme výrazněji navýšili podporu obnovy venkova na 50 mil Kč či investice do obnovy památek a sportovní infrastruktury s nárůstem v obou programech o cca 5 mil Kč oproti letošnímu roku.
…s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC KHK jsme projednali financování a hospodaření společnosti v letošním roce včetně mzdové problematiky, kterou budeme projednávat příští týden i s odbory.
…a bohužel, byť jsem se to snažil co nejvíce oddálit v domnění, že se zánět zubů dá přechodit, nakonec mne doběhl tou měrou, že plánované vytržení se změnilo v akutní, což mi následně významně znepříjemňovalo život po celý týden včetně víkendu.

Úterý
…jednání s představiteli Klub českých turistů o šesti turistických chatách v jeho vlastnictví, jejichž historickou krásu a význam se snaží uchovat i do budoucna. Probrali jsme hospodaření, plány na údržbu, ale i představy o modernizaci, kterou chtějí realizovat na základě studií ve spolupráci především s významnými donátory. Bavili jsme se o dlouhodobých možnostech partnerství kraje. Chci spolupráci podporovat. Začneme například aplikací Noclehárna a případnou finanční pomocí, jakmile předloží plány na způsob modernizace turistické chaty na Zvičině.
…s řediteli jednání Lesy České republiky a Povodí Labe jsme se sešli k diskuzi o budoucí cyklostezce Les Království – Debrné. Za kraj usilujeme nejen o koordinaci přípravy s městem Hostinné, Trutnov, Czech Republic a okolními obcemi. Hlavně však chceme co nejvíce zlevnit případnou investici spojenou s výstavbou. Jsem rád, že moje prosby o majetkové úpravy a snížení technických požadavků obou organizací, které by prodražily stavbu, byly vyslyšeny.
…další z řady jednání o vyřešení spoluvlastnictví pozemků průmyslové zóny Kvasiny, bohužel, prozatím bez dohody přijatelné pro kraj.

Středa
…jak jsem uvedl již ve svém středečním příspěvku, spolu s generálním ředitelem České dráhy Michalem Krapincem a kolegy, kteří se na spolupráci v oblasti zajišťování veřejné železniční dopravy v KHK podílejí, jsme na testovacím okruhu Zkušební Okruh Velim vyzkoušeli první typ nové soupravy z těch, které budou v provozu na našich tratích v průběhu příštího roku. Soupravu RegioFox od výrobce PESA Bydgoszcz SA pohání motory značky Rolls-royce, souprava je klimatizována, s připojením na wi-fi, velkorysým prostorem pro převoz kol a kočárků, toaletami pro vozíčkáře, moderním informačním systémem a samozřejmě je nízkopodlažní. Chcete-li si jej také prohlédnout, máte příležitost v rámci regionálního Dne železnice, který se uskuteční 17. 9. 2023 v Trutnovském depu. Celkem bude v průběhu nadcházejících letech obměněno 75 % vlakových souprav v našem kraji. Na závěr setkání s vedením ČD jsme také podepsali dodatek o vyrovnání za rok 2022 a nastavení indexace pro další období. Debatovali jsme rovněž o výhledu v železniční dopravě v kontextu spolupráce se Správa železnic, nebo v souvislosti s kyberbezpečností jsme hovořili o roli ČD – Telematika atd.
…odpoledne mne čekalo předání daru krajské dopravní policii v podobě sedmi měřících stanic pracujících na bázi GPS, které jim výrazně urychlí a zpřesní dokumentaci místa dopravních nehod. Přístroj je skladný, jeho obsluhu zvládne jeden policista. Výhodou je také provozuschopnost a automatizované zpracování událostí, čímž odpadne významná část administrativy a data mohou vyšetřovatelé dále využít pro další úkony či jako podklad pro znalce při trestních řízeních. Ze své předchozí praxe vím, co dokumentace dopravní nehody obnáší a jaké komplikace mohou nastat při následném zpětném vyšetřování. Jsem proto rád, že jsme nákup zařízení, která se uplatní též při ohledávání míst trestné činnosti po linii služby kriminální policie a vyšetřování, mohli podpořit. Pořizovací náklady na jeden přístroj jsou cca sto tisíc korun bez DPH. V roce 2022 jsme na území Královéhradeckého kraje, s přibližnou délkou silniční sítě 3 783 km, evidovali 4931 dopravních nehod, kde byl nejčastější příčinou nesprávný způsob jízdy.

Čtvrtek
…‍trochu netradiční den v Senát Parlamentu ČR , kdy jsem zde krom dílčích jednání a natočení dalšího dílu svého podcastu Pískám – hraj! také přivítal členy souboru Brass Band – nebol-li dechové sekce ZUŠ Police nad Metují . Kromě toho, že zde v odpoledních hodinách koncertovali v rámci Valdštejnského léta v Senátu, i tentokrát jsem využil této příležitosti, abych své krajany provedl prostorami horní komory Parlamentu, a k povídání o systému jeho fungování. Následný koncert, jemuž přihlíželo mnoho diváků ve Valdštejnské zahradě, sklidil velký potlesk. Děkuji za návštěvu i skvělou prezentaci Královéhradeckého kraje. Ukázali jste, že se může chlubit mnoha talentovanými lidmi a soubory. Bylo příjemné se s Vámi setkat.

Pátek
…‍‍další jednání Rady KHK, trochu netradiční v tento den, ale to proto, že pondělí bude patřit začátku školního roku a někteří z nás půjdou doprovodit své prvňáčky na jejich první studijní cestě. Projednali jsme přes 50 bodů programu, kdy jsme rozhodli například o přerozdělování více jak 100 mil Kč poskytovatelům sociální péče v kraji, o dalších bezplatných vstupech pro děti a seniory do muzeí dle rozhodnutí jednotlivých institucí nebo také třeba o snaze vystavět fotovoltaické elektrárny na objektech škol či domovů pro seniory a chtěli bychom takto vyřešit více než desítku dalších objektů.
…jednání o osamostatnění Rychnovské nemocnice a změnách ve správní radě.
…diskuse o rozpočtu v souvislosti s investicemi pro příští rok
…s kolegy jsme hovořili také o regionálním rozvoji, a to ve vztahu k novým dotačním programům, probrali jsme individuální dotace a hovořili jsme o cíli mít jednu z osmi kanceláři v ČR, které budou ve spolupráci s ministerstvem místního rozvoje podporovat obce v bytové výstavbě.
…jednání o představách spolupráce s městem Jaroměř při řešení havarijního stavu objektů nemocnice a tzv. čtvercáků, které jsou součástí Pevnosti v Josefov, abychom měli sladěné představy o využití financí, částečně pokrytých ze státního rozpočtu.

Sobota, neděle
…ani po vytržení zubu zánět příliš nepolevil a pracovní povinnosti mi nedovolily jej vyležet, jak by asi bylo žádoucí. Proto doháním klidový režim alespoň o víkendu. Přesto si ale dnes večer nenechám ujít fotbal včetně slavnostního otevření nového stadionu “pod lízátky”, který si může ke svému názvu přidávat přívlastek multifunkční i díky 100 mil podpoře ze strany kraje. Krásný nadcházející týden Vám všem!