Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Zpět do lavic – tak by se dal nazvat můj dnešní exkurz do Základní školy Náchod-Plhov, kam jsem přijal pozvání v rámci oslav 40 let od jejího založení. Sešel jsem se tu i s některými spolužáky/čkami, s nimiž jsme byli před těmi mnoha lety prvními šesťáky na této škole, když své třídy otevřela. Do své tehdejší třídy jsem bezpečně trefil a spolužáky/čky celkem bez problémů poznal, ale současné prostředí školy už je na hony vzdáleno tomu, které jsme zde pamatovali. ‍Dnes je to škola s moderními učebnami, sportovním i dalším tvůrčím zázemím a nepochybuji o tom, že se zde jak žáci, tak učitelé dobře. A věřím, že řada zajímavých akcí, které škola v rámci oslav svých kulatin uspořádala a prezentovala tak své možnosti a způsob výuky, zaujala děti i jejich rodiče, kteří se budou v dalším školním roce rozhodovat, kam budou školní docházku směřovat. Každopádně pro mne, bylo příjemné si na tato z dnešního pohledu dospěláka bezstarostná léta zavzpomínat. Paní ředitelce jsem přinesl malý hejtmanský dárek a všem zdejším pedagogům hlavně popřál do budoucna co nejvíce úspěchů při vzdělávání naší mladé generace