Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


105 let je dost důvodů k hrdosti i k zamyšlení. Třeba o tom, co vlastně slovo samostatnost pro každého z nás i pro směřování celé naší země znamená.
‍♂Pro mne samostatnost není izolovanost ani solitérství. Je to hrdost na to, co nás činí jedinečnými, odvaha to bránit, a přijmout za to odpovědnost.
Je to také schopnost umět rozhodnout, co je důležité, nebát se vyslovit svůj názor a umět vyslechnout jiný.
28. říjen je svátkem suverenity naší země, kdy jsou kromě připomínky jejího významu a smyslu, udělována nejvyšší státní vyznamenání. Měla by patřit osobnostem, které tento význam a smysl svými skutky nebo službou naplňují.
Sám dobře vím, že sloužit své zemi je velká čest i závazek, a proto všem, kteří se jí dokáží zhostit se ctí a výsledky, patří moje úcta i respekt. A přeji naší zemi i nám všem, abychom takových měli mezi sebou co nejvíce.

#samostatnost #suverenita #svoboda