Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂V souvislosti s výstavbou dálnic se v našem kraji nejčastěji mluví o D11. Já jsem ale přesvědčen, že ke klíčovým stavbám patří i D35 z Hradce do Jičína. Proto jsem se hned od počátku svého působení ve vedení kraje snažil v rámci řady vyjednávání o urychlení její výstavby bez ohledu na prvotní plán začít s úseky v našem kraji až v návaznosti na ty, které povedou sousedním krajem. A jsem moc rád, že jsme se nakonec i s ŘSD a dalšími zainteresovanými institucemi shodli, za kraj jsme vyhověli požadavkům v rámci krajské silniční sítě nezbytným pro výstavbu D35 v Královéhradeckém kraji a stát připravil vše související s vlastní realizací.
Díky tomu jsme včera mohli zahájit stavbu úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Bude zahrnovat 14 mostů, jednu mimoúrovňovou křižovatku a 5 000 metrů protihlukových stěn. Po jejím zprovoznění, které je plánováno v průběhu roku 2025, bude stávající silnice převedena do kategorie II. třídy jako doprovodná komunikace II/635.
A do konce letošního roku bude vypsána soutěž na úsek Plotiště-Sadová, a to znamená, že bychom se dálnice z Hradce do Jičína měli v brzké době opravdu dočkat.