Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Česká Čermná je místem, ke kterému se váží mé pracovní začátky. Dnes se sem vracím také pracovně, a to hlavně proto, že kvůli své poloze na hranici se sousedním Polskem je z hlediska přeshraničního silničního provozu velmi zatíženým místem, což se odráží i na stavu silnic. Navíc v uplynulých dvou letech jsme to obyvatelům České Čermné zkomplikovali i krajskou rekonstrukcí silnice v směru od Náchoda po Jizbici, kdy po dobu dvouleté stavby sloužila i zdejší místní komunikace jako jedna z objízdných tras.
Proto, když mne čermnský starosta požádal o pomoc při její opravě, přijel jsem za ním, abychom vše probrali na místě. Obec dlouhodobě pracuje na svém rozvoji, investovala nebo má připravené projekty na modernizaci školy, do fotovoltaiky apod. a musí investovat i do opravy zmíněné obecní silnice. Sama však na celý předpokládaný objem nákladů nestačí.
Dohodli jsme se tedy, že už vzhledem k výše řečenému, kdy si uvědomuji, že zvýšený provoz v době využívání místní silnice pro objíždějící řidiče i ten spojený s přeshraniční dopravou má svůj podíl na jejím současném stavu, a s ohledem na další rozvojové investice obce, jí kraj s náklady na rekonstrukci pomůže.