Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…‍‍jednání Zastupitelstva KHK, na kterém byl v rámci 67 projednávaných bodů mimo jiné schválen rozpočet v objemu přes 18 miliard korun (z toho přes 6 miliard jsou vlastní příjmy), který s ohledem na neustále se vyvíjející ekonomickou situaci zahrnuje přes 300 milionů korun provozní rezervy. Stejně jako v posledních letech předpokládá další výrazný růst investic (zhruba o 12 % více než letos). Budou směřovat především do zdravotnictví, silnic, školství, ale i dalších oblastí. Nárůst krajských investičních projektů, které mají vysokou šanci získat evropské či jiné dotace, činí meziročně 16,5 %.
…a krom jednání zastupitelstva mne čekala ještě řada dílčích jednání k řešení operativy

Úterý, středa
…na krajském úřadě jsem přivítal prezidentský pár, jemuž jsem měl možnost v průběhu prvního dne představit současnou situaci i plánované vize našeho kraje v jednotlivých oblastech. Ocenil náš přístup „nebrečet“ a nečekat, v čem nám v případě neočekávaných či nastalých dlouhodobějších krizových situací pomůže stát, ale snažíme se hledat vlastní řešení tak, abychom nejen zabezpečili všechny svěřené veřejné služby v potřebném rozsahu a kvalitě, ale prostřednictvím investic dále kraj také rozvíjeli. Shodli jsme se také na tom, že v oblastech jako e zdravotnictví či školství, které procházejí v současné době určitými složitostmi, je třeba hledat řešení ne toliko v objemu peněz, ale systémových změnách a správné organizaci. A současně bude i další politickou odpovědností nevyhýbat se otevřením takových citlivých témat, jako je rozsah zdravotní péče a vzdělávání, administrativní zátěž či systém vzdělávání, a to nejenom žáků, ale i pedagogů a řadu dalších souvisejících otázek. Společně jsme v průběhu dvou dnů navštívili hodinářskou firmu PRIM Manufacture 1949 a firmu Bohematic v Novém městě nad Metují, zúčastnili se mikulášské nadílky v Dětský Domov Sedloňov, Broumovsky Klaster, ale také krásná přírodní zákoutí Broumovska. Setkali jsme se s občany v Červeném Kostelci, se starosty Meziměstí, Poličska, s těmi z obcí v rámci KRNAP a se starosty i patrioty Broumovska. Pohlédli jsme si Krkonošská muzea ve Vrchlabí a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Diskutovali jsme také hodně nad problémy v zemědělství, potravinářství, hovořili jsme o potřebách i plánech v oblasti regionálního rozvoje, ale také třeba o hledání rovnováhy mezi ochranou vlka a podmínkami pro naše chovatele v souvislosti s jeho výskytem.

Čtvrtek
…jednání s ředitelem Nemocnice Královéhradeckého kraje – Zdravotnický holding KHK o skutečnostech ve vztahu k dohodě s protestujícími zdravotníky a platbám zdravotních pojišťoven, které mají v dílčím rozsahu zabezpečit dohodnuté navýšení. Prozatím však údaje spíše nasvědčují tomu, že chybějící objemy peněz budeme muset doplácet my zřizovatelé, a i proto jsme se dohodli na další strategii vyjednávání v krajských nemocnicích.
…u ministra vnitra jsem společně s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou řešil připomínky krajů k připravované změně v krizové legislativě. Ministerstvo přislíbilo, že na ně bude reagovat s cílem nalézt řešení komfortní pro kraje a po příslušných úpravách budeme v lednu nad návrhem změn opět jednat.
…‍‍zúčastnil jsem se také zasedání Regionální stálé konference KHK, na němž byly projednány např. aktivity MAS v souvislosti s energetikou (viz úspory a program s ministerstvem životního prostředí), ze strany Sdružení místních samospráv v ČR a HK zamýšlené změny v soutěži Vesnice roku nebo informace k transformaci úřadu práce v souvislosti se záměry sjednocení a zpřehlednění dávek. Já jsem informoval o rozpočtu, plánech investic a rozvojových prioritách kraje pro rok 2024 a také o řešení situace ve zdravotnictví a školství.

Pátek
…setkání s autobusovými dopravci, kteří provozují autobusovou dopravu v našem kraji už tři roky podle nových smluvních podmínek, na jejichž základě máme v celém kraji nové autobusy a také se nám daří nesnižovat objem objednávané veřejné autobusové dopravy. Aktuálně jsme se dohodli na proškolení dispečerů a koordinátorů dopravy s OREDO, které má řídit autobusovou dopravu v našem a sousedním Pardubickém kraji. Řešili jsme i chování řidičů, zjištěné problémy a sankční opatření, podněty k jízdním řádům. Probrali jsme nové možnosti v souvislosti s odbavením cestujících a jak nahradit stávající čipový systém.
…jednání se zhotoviteli dopravních staveb, abychom zhodnotili uplynulou stavební sezónu, upozornili na problémy, které jako investor považujeme za zásadní nejen v procesu výběrových řízení, ale i v průběhu jednotlivých staveb z pohledu dozoru investičních akcí. Přiblížili jsme si rámcové plány na příští rok, představy o koordinaci nejen více jak 50 plánovaných krajských staveb za cca 1,5 miliardy Kč, ale i v souvislosti s realizací staveb obchvatů, rekonstrukcí silnic a výstavby dálnic D35 a D11, které bude prostřednictvím ŘSD v našem kraji realizovat stát.
…setkal jsem se s Helenou Rezkovou, představitelkou Sokolské župy Podkrkonošská-Jiráskova, abychom si prohlédli objekt náchodské sokolovny. Byť je dnes národní kulturní památkou, byla před 30 lety sokolům vrácena v havarijním stavu, jenž i při jejich velké snaze jej zvrátit, je pro ně i dnes velkým soustem. Diskutovali jsme tedy o dosavadních investicích i možnostech do budoucna. Nejen s ohledem na historii a současné problémy, ale pro svůj osobní vztah k zdejším sokolům jsem přislíbil pomoc na různých úrovních při hledání potřebných finančních zdrojů. Sokolové stejně jako v historii jsou i dnes významnými udržovateli tradic a iniciátory nejrůznějších aktivit sportovního, společenského i kulturního života v našich městech a obcích.

Sobota, neděle
…další víkend ve znamení sportu, aneb když se dítě rozhodne, že mu žádná sportovní disciplína nebude cizí a chce uplatnit svou soutěživost (po kom to to dítě může mít) při sobotním florbalovém turnaji v Hradci Králové a v neděli v rámci hokejového zápasu ve Vrchlabí. Vám všem přeji, abyste si užili zbytek druhé adventní neděle dle toho, co je Vám nejvíce milé, a ve stejném duchu prožili i celý nadcházející týden.❄