Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí, úterý
…přestože jsem si stejně jako většina z Vás snažil v tyto dny užít především sváteční chvíle s rodinou, příroda si evidentně na sváteční pohodu příliš nepotrpí. Zaměstnávala mne tedy i povodňová situace, neboť dešťové a později i sněhové srážky znamenaly nasycení půdy na území celého kraje. Spolu se zvýšenými teplotami se zvýšil průtok i malých vodních toků a posléze i řek. V Krkonoších a Podkrkonoší došlo k překročení III. povodňového stupně, na Orlici byl dosažen II. stupeň v profilu Týniště nad Orlicí. Postupně byly aktivovány povodňové komise na zasažených tocích k monitorování situace a přijata protipovodňová opatření a povodňové komise obcí, kdy většina opatření směřovala k varování a informování obyvatelstva a monitorování situace, spolupráce s HZS, Policii, při řešení konkrétních dílčích situací (neprůjezdné komunikace, odčerpávání vody…). Na několika místech došlo k přerušení dopravy na místních komunikacích (Žireč – Zboží, Týniště – Krňovice, Týniště – Albrechtice, Jaroměř – Hořenice…), které však neznamenala vážnější problém pro dopravní obslužnost. Tato místa jsou známa a jsou při vyšších stavech vody zaplavována pravidelně. K přesnému zjištění vzniklých povodňových škod dojde po poklesu vodních hladin na tocích.

Středa, čtvrtek, pátek
… čas je v dnešní uspěchané době jednou z nejvzácnějších komodit. Ten strávený společně s rodinou proto patří k nejhezčím dárkům, které si nejen na Vánoce snažíme nadělovat. Tentokrát to bylo pár dnů na horách k načerpání sil na další běh.

Sobota, neděle
…a poslední dny roku trávíme opět ve sportovním duchu, a to na hokejovém turnaji přípravek v Novém Městě nad Metují. Zodpovědně jsme si rozdělili úlohy – Toník hraje, táta fandí a maminka v roli zdravotnice doufá, že nebude muset zasahovat. Také mne čeká pracovní příprava na první týden v novém roce.
‍♂Nejsem přívržencem datem určeného veselí, ale Silvestr vnímám spíše jako symbol mostu převádějící nás od starého k novému. A bylo by moc fajn, kdybychom za to staré, co necháváme za sebou, mohli označit vzájemnou nevraživost, neochotu si naslouchat, snahu hledat na druhých jenom chyby a vše, na co můžeme dosáhnout, považovat za samozřejmé. Tím novým, co máme před sebou, by mohla být laskavost, vzájemná vstřícnost, vnímavost k potřebám druhých, slušnost, vůle a víra v naději, že s touto výbavou dokážeme zvládnout všechny překážky.
Prožijte krásný a veselý poslední den v roce 2023 a rok 2024 ve zdraví, s láskou a mnoha důvody radovat se! ❤⚓