Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Classic 1 column


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí …mimořádné jednání Rady KHK k 11 bodům, mezi nimiž zmíním například vyhodnocení veřejné soutěže o zájemce působit v průmyslové zóně Kvasiny Jih, rozhodli jsme o záměru rekonstrukce střední školy ve Velkém Poříčí a schválili jsme strategii rozvoje středních škol v našem kraji. …navštívil jsem náchodskou Galerii Nola, která je nejen místem pro prezentaci uměleckých děl, ale i místem pro…

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?! Martincervicek.cz

Co týden dal anebo vzal?

Pondělí Domov pro seniory v Libošovicích je jedním ze zařízení, která v rámci zabezpečování sociálních služeb v kraji spolufinancujeme. Nyní jej čeká rekonstrukce, která rozšíří stávající kapacitu 25 lůžek na 40. Se zástupci jeho zřizovatele, kterým je Charita Sobotka, jsem na začátku týdne jednal o podpoře tohoto záměru včetně zajištění bezbariérového přístupu ze strany kraje.