Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Pondělí

🍀Nový rok jsem strávil s rodinou a stejně tak, jako svým blízkým, do něj přeji i Vám všem hodně zdraví, porozumění a mnoho důvodů k úsměvům. Přeji také nám všem, abychom nezapomínali i v tom dalším roce snít a měli kolem sebe ty, kterým můžeme sny plnit.

Úterý

📊pracovní týden jsem zahájil na MÚ v Náchodě jednáním se starostou o investičních záměrech města (lázně, průmyslová zóna, tenisová hala) a o spolupráci při výstavbě obchvatu Náchoda a předložky Běloves – Velké Poříčí.

💁‍♂️také jsem se věnoval řešení situace v Domově důchodců v Tmavém Dole. Již 22. prosince jsem se setkal s Antonínem Stanislavem, abych mu da jasně najevo, že jeho chování, jímž se vyhýbal komunikaci s novináři, je pro mne u jakéhokoliv představitele kraje či jeho organizace nepřijatelné a požádal jsem jej, aby se neprodleně veřejně omluvil a poskytl součinnost v komunikaci. Dnes jsme se setkali plánovaně, a přestože audit v Domově důchodců v Tmavém dole ještě probíhá a nemám tedy k dispozici jeho výsledky, Antonína Stanislava jsem informoval o tom, že pokud v nejbližším období neukončí svoje působení na ministerstvu spravedlnosti, bez ohledu na výsledky auditu navrhnu jeho odvolání z pozice ředitele ve zmíněném domově.

🛣️jednání o hospodaření ÚDRŽBY SILNIC KHK především v návaznosti na finanční prostředky poskytované tzv. příkazní smlouvou od jediného akcionáře této společnosti, kterým je kraj. Dále jsme se zabývali vyhodnocením letní a zimní údržby v roce 2023 a prioritami výrobního plánu pro letošní rok.

Středa

📑jednání o dlouhodobém záměru výstavby Hospicu v Hradci Králové, do kterého kraj v minulosti již vložil pozemky, ale bohužel se prozatím nepodařilo získat dostatek finančních prostředků na realizaci. Proto jsem byl požádán o to, abych svolal toto setkání s cílem hledat pro tento cca 200 milionový investiční záměr řešení. Dohodli jsme se, že bude požádáno o dotaci na odlehčovací lůžka, osobně budu jednat s biskupem o partnerství církve, jsme dohodnuti s městem na případné finanční podpoře, představitelé charity budou shánět finanční prostředky od dárců a uvidíme, kam se s financováním dostaneme ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

🚧se starostou obce Bolehošť jsem se potkal k prodiskutování přípravy na výstavbu chodníků v obci a potřeby provést rekonstrukci silnice.

💰s náměstkyní Berdychovou jsme hovořili o sociálních záměrech a o připravovaných investicích v této oblasti.

🛋️s podnikateli Broumova Meziměstí jsem jednal o plánech na rozvoj zdejších ubytovacích kapacit.

🎓setkal jsem se s Martinem Lupou, abychom se pobavili o jeho návrhu uspořádat setkání se studenty k tématům jako je veřejná služba či ochrana v mimořádných situacích jako je aktivní střelec apod.

Čtvrtek

👴👵po projednání na mimořádné Radě KHK byla schválena rezignace Antonína Stanislava, kterou mi oznámil prostřednictvím svého rezignačního dopisu, k datu 31. 1. 2024. Současně jsem pověřil náměstkyní Martinu Berdychovou, která má v kompetenci sociální oblast, aby zajistila vypsání řádného výběrového řízení na jeho nástupce. Požádal jsem ji rovněž, aby vybrala a pověřila kompetentní osobu, která do doby, než bude tato pozice znovu obsazena, zabezpečí relevantní chod domova tak, aby ani v tomto mezidobí neutrpěla kvalita poskytovaných služeb a provoz domova nebyl ničím ohrožen.

Na Radě KHK jsme rovněž projednali rozhodnutí o námitkách v jedné veřejné zakázce.

⚡jednání v jedné z náchodských mateřských škol kvůli energetickým úsporám.

🔌se zastupiteli Rtyně v Podkrkonoší jsem jednal o komunitní energetice a rekonstrukci silnice.

🦁s majitelem Zooparku v České Skalici jsem diskutoval o provozování tohoto zařízení.

🎬jednal jsem též o možném partnerství kraje v případě pořádání Sportovního filmového festivalu v červnu v Hradci Králové.

Pátek

🤝den strávený převážně na cestách jsem začal návštěvou vrchlabského starosty, kdy jsme si spolu i s ředitelem Kulturního centra Střelnice prohlédli kino Kartonka a diskutovali jsme o možné spolupráci města a kraje při podpoře provozu Virtuální univerzity třetího věku, v níž se více jak 10 let vzdělává zhruba 100 seniorů.

🚒další zastávkou byla obec Staré Místo na Jičínsku, kde byla s přispěním kraje dokončena výstavba obecního úřadu a hasičské stanice, které jsem měl možnost si dnes prohlédnout a současně si i popovídat o plánech obce a zdejšího SDH (30 členů a 16 v JPO III). Zde jsme probrali i možnosti pořízení novější techniky apod.

🌉pokračoval jsem v obci Chyjice u Jičína, kde jsem řešil mosty, respektive jejich problémový stav) na místní silnici, které jsou pro obec nezbytné k zajištění propojení na krajskou komunikaci.

🤾‍♂a na závěr jsem navštívil i zdejších házenkáře, abychom zhodnotili sezónu, hospodaření a význam partnerství kraje při podpoře aktivit mládeže i ostatních skupin v tomto klubu.

(více – viz můj páteční příspěvek)

🏥odpoledne jsem s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod projednával další postup v souvislosti se získáním operačního robota, hospodaření nemocnice s důrazem na zajištění maximálních zdravotnických výkonů nebo také situaci na ortopedii v souvislosti s nedostatkem zdravotních sester. A když už jsem byl tu, díky svému zanícenému prstu jsem si jako bonus „vyzkoušel“ chirurgický zákrok na zdejším oddělení.

Sobota, neděle

👨‍👩‍👦‍👦trocha odpočinku a čas s rodinou. A vzhledem k tomu, že na sobotu připadl také letošní svátek Kašpara, Melichara a Baltazara, podpořil jsem Tříkrálovou sbírku, což je možné stále i prostřednictvím https://www.trikralovasbirka.cz/. Nicméně, pomáhat si navzájem můžeme po celý rok😊. Užijte si pěkný zbytek neděle a mějte úspěšný nadcházející týden.🙂