Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Dnes jsem si v Broumově prohlédl nově zrekonstruované domy v Soukenické ulici, které se díky dobrému záměru a investici města podařilo změnit na příjemné místo pro bydlení seniorů, kteří jsou sice ještě víceméně soběstační, ale potřebují již pro některé aktivity pomoc pečovatelské služby.
Velmi oceňuji přístup města, které chce v modernizaci starých objektů ve městě pokračovat a dávat jim nejenom nový kabát, ale i smysluplné využití. Jde do toho z vlastními investicemi, a to i v případě potřeby doplnit finance prostřednictvím půjček, protože hledí prozíravě do budoucna a uvědomuje si nezadržitelný trend stárnutí obyvatelstva a s tím související nárůst potřeby takových služeb.
Proto budu při projednávání žádosti města na spolufinancování ze strany kraje, týkající se pro přestavby dalšího starého objektu (opět pro sociální a pobytové služby), přístup města a jeho vlastní investice také zohledňovat.
‍♂A v neposlední řadě, nesmím zapomenout na poděkování lidem, kteří svým úsilím vytváří v již otevřeném domově pro seniory v Broumově moc příjemnou atmosféru a dávají jasně najevo, že péči o své klienty vnímají spíše jako poslání než pracovní povinnost.