Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Včera odpoledne jsem předal staveniště vybranému zhotoviteli pro k rekonstrukci stávajících parkovacích ploch Oblastní náchodské nemocnice (u pavilonu patologie a v místě hlavního vjezdu) a hlavně k zahájení výstavby nového třípatrového parkovacího domu. Díky těmto rekonstrukcím v celkové ceně cca 49 mil. korun bude nově vytvořeno 180 míst, kterými se pro pacienty i návštěvy zvýší celková parkovací kapacita na 378 míst. Hotovo by mělo být za 8 měsíců.
Návštěvy v Náchodské nemocnici jsem ale využil i k jednání s ředitelem nemocnice, abych se seznámil s aktuálním stavem fungování nových pavilonů (odstranění specifikovaných závad, reklamací apod.).
Nicméně dlouhodobě jsem přesvědčen, nové prostředí je jedna věc, ale o kvalitě zdejší nemocnice vypovídá také kvalita a rozsah poskytované péče a souvisejícími rozvojové plány. Proto jsem ředitele nemocnice požádal o přípravu koncepčního plánu a harmonogramu rozvoje zdravotní péče. ‍⚕Také mne zajímal jeho odborný názor na návrhy připravovaných – pro zvýšení efektivity nezbytných – změn v řízení zdravotnického holdingu KHK.