Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


K dlouhodobě připravované I. etapě rekonstrukce silnice Česká Skalice – Červený Kostelec jsme se dnes sešli se starostkou České Skalice. ‍♂Jak je patrné s přiložených fotografií, paní starostka se připravila a výsledek jednání si v doprovodu své posily pojistila ještě strategií „obklíčit“ hejtmana za stolem.
Pevně věřím, že příští rok začneme a první etapa bude zahrnovat části v obci Zlíč, kde kraj již v minulosti podpořil dotací výstavbu chodníků. Nyní zde má město v plánu za přispění SFDI a částečně kraje investovat do zbývající části chodníků a dešťové kanalizace.
Probírali jsme tedy možnosti, jak této více než 17 mil investici pomoci. Jsem přesvědčen, že synergie investic do krajské silnice a městských chodníků je pro kraj přínosná a budeme hledat řešení, abychom mohli společně opravdu příští rok začít.
Diskutovali jsme i nad dalšími plány na rekonstrukci Zelené ulice a přeložky od Říkova směrem na obchvat České Skalice a nepochybuji, že i díky majetkoprávní aktivitě města se výrazně posuneme v přípravě a k samotné realizaci.