Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍příprava vedení a setkání s koaličními zastupiteli při diskuzi nad konkrétními body, jež byly následně projednávány na odpoledním Zastupitelstvu KHK – kromě standardních investičních bodů k těm nejdůležitějším patřilo seznámení s výsledky tendru na železniční veřejnou dopravu, vyhodnocení vývoje očkování a epidemie. Podrobněji jsme se věnovali rozpočtu, kdy ve výhledu předpokládáme každoroční zvýšení daňových příjmů o 3 %, což je pro nadcházející roky cca 4,5 a 4,9 miliard korun. Na konci čtyřletého období je předpoklad 5,3 miliardy korun příjmů.
Velký prostor jsme věnovali dotačním programům pro rok 2022. Projednávání se neobešlo bez, již tradiční opoziční rádoby kritiky (málo peněz, my bychom dali více apod.), nicméně některým politikům je třeba připomenout, že současně příjmy kraje neumožňují odpovědně rozdávat jako v předešlých letech. Současné vedení kraje proto minulý rok, a i v příštím roce, bude uplatňovat strategii postupného doplňování alokace jednotlivých výzev (minulý rok jsme začali cca z 90 milionů korun, přičemž nakonec v současné době po důkladném vyhodnocení poskytujeme cca 130 mil Kč).
Diskuze byla také k nedostatečné kapacitě pro zdravotní obory na středních školách nebo o záměrech v našich ozdravovnách apod.

Úterý
…setkání v Neratově u příležitosti požehnání novému parkovišti, na jehož realizaci kraj vynaložil cca 5 milionů korun. Vzniklo tak nových 85 parkovacích míst, které využijí nejenom návštěvníci zdejšího krásného kostela, ale bude k dispozici i pro pracovníky a návštěvníky nového kulturního centra financovaného sdružením Neratov. Poděkoval jsem všem, kteří přes 30 let věnují své úsilí tomu, aby to v Bartošovicích a Neratově bylo krásné a realizují zde mnoho společensky prospěšných aktivit.
Cestu jsem využil i k neoficiální, „kontrole“, a to silnice z Říček do Orlického Záhoří. Opakovaně jsem dostal stížnost na provedení její opravy, resp. na použitou technologii rekonstrukce, kdy byla na 12 km úseku (dle vyhodnocení méně zatěžované) silnice zvolena oprava vozovky použitím penetračního materiálu, který není klasickým asfaltem, bez nutnosti nákladnější rekonstrukce hlubokých podkladů. (Jenom pro informaci – do oprav silnic v Orlických Horách i v souvislosti s touto silnicí jsme investovali cca 170 mil korun). Byl jsem si tedy prověřit předmětný úsek osobně, abych na nadcházející jednání s naší ÚDRŽBOU SILNIC KHK a dodavatelem byl dobře připraven.
…‍♂jednou z hlavních úkolů politiků by měla mimo jiné být i snaha nekomplikovat a naopak vytvářet dobré podmínky – ať už v oblasti infrastruktury, podpory odborného školství, legislativy – pro podnikatele a živnostníky. Jsou důležitou součástí ekonomiky. Rád jsem proto u příležitosti vyhlašování nejlepší firmy a živnostníka roku v Královéhradeckém kraji poděkoval všem, kteří přes řadu nepříznivých okolností zejména v posledních dvou letech neztrácejí chuť a nápady a podílejí se na rozvoji našeho regionu. Vítězi se letos stali: mladý cukrář Dominik Mervart za Zaloňova a firma WormUP z Vamberka. Postupují do celostátního finále 7. prosince v Praze na Žofíně. Gratuluji!

Středa
…⛑přes nesmírně náročné a vyčerpávající období, které mají příslušníci všech složek IZS za sebou, a nejistoty pro pořadatele akcí v souvislosti s neustále se měnícími podmínkami, se ve středu 15. 9. mohl v Hradci Králové uskutečnit další ročník „Bezpečného nábřeží“. ‍‍♂ Mohli přijít všichni, kdo měli zájem se o práci a možnostech všech záchranných složek, hasičů i policistů, ale také třeba Armády ČR, horské služby, vodních záchranářů, skalní záchranné služby či vězeňské a celní služby, dozvědět něco více, případně si sami něco vyzkoušet. Podobné akce považuji za velmi důležitou součást prevence, díky níž můžeme předcházet nebezpečným krizovým situacím. Byl jsem tam také, a jak jsem se mohl přesvědčit na vlastní oči, zájemců přišlo hodně. Děkuji všem, kteří akci připravovali a těm, kteří ochotně celý dne odpovídali na zvídavé dotazy a předváděli techniku či praktické dovednosti v simulovaných modelových situacích. (více viz můj středeční příspěvek)
…‍‍navštívil jsem i Festival sociálních služeb v Hradci Králové, zaměřený na pomoc lidem z hendikepem, či specifickými zdravotními problémy. Pozorně jsem naslouchal při procházení všech stánků, kde měli možnost prezentovat svou činnost jak jednotlivci, tak organizace, které je sdružují či se sociální problematikou zabývají. A jak jsem zvyklý, snažil jsem se některé problémy (např. parkování pro jednu ze společností) vyřešit obratem a případně si jiné odnést jako úkol k projednání s kolegy příslušných gescí.
…odpoledne jsem musel alespoň na chvíli být u toho, když byla demontována příznačná „lízátka“ z Malšovického fotbalového stadionu, ke kterému se váže hodně mých osobních fotbalových/rozhodcovských vzpomínek. Potěšila mne zpráva, že přes nezbytnou úpravu /zkrácení v místech koroze, budou opět při výstavbě nového fotbalového stadionu vráceny na svá místa.

Čtvrtek
…v rámci Svátku seniorů, který se uskutečnil 16. září na Pivovarském náměstí v Hradci Králové, jsme společně s náměstkyní Martinou Berdychovou ocenili jednotlivce, města i organizace za činnosti v oblasti sociálních služeb. ‍♂Práce v této oblasti je nesmírně náročná, ne vždy doceněná, ale velmi potřebná a důležitá. Tímto oceněním chceme poděkovat a také trochu zviditelnit ty, kteří svou dlouholetou prací či mimořádným počinem přispívají ke kvalitě a dostupnosti sociálních služeb pro obyvatele našeho kraje. Letos si mimořádně ocenění za vysoké pracovní nasazení a za výpomoc v době výskytu onemocnění COVID-19, zejména v domovech pro seniory a v domovech pro osoby se zdravotním postižením, odneslo i 59 ošetřovatelek a ošetřovatelů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Kromě poděkování oceněným jsem měl příležitost si s nimi popovídat o dalších plánech na rozvoj sociálních služeb v našem kraji. Povídal jsem si také s přítomnými seniory, kteří si přišli užít připravený program. Obojí bylo milé a inspirativní.
…a v rozhovorech jsem pokračoval i odpoledne, kdy jsem přivítal v Hradci Králové Petra Fialu, Markétu Pekarovou Adamovou a Mariana Jurečku. Vydali se za do ulic v rámci své předvolební mise. Doprovodil jsem je, ale protože já letos nikam nekandiduji, využil jsem setkání opět spíše k obyčejnému povídání s vámi, kteří jste se se mnou zastavili. Nikdy z těchto setkání neodcházím s prázdnou – tedy ve smyslu názorů, proseb a zajímavých příběhů – a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Děkuji za to, že máte chuť si se mnou o tom, co vás trápí, těší i co chcete změnit, povídat. A na další setkání ☕se těším například hned v úterý 21. 9. na tradiční Pražírně. Bude od 17 h v Náchodě v kavárně Cibetka na Masarykově náměstí. V Hradci Králové to bude ve čtvrtek 30. 9. ve Vinotéce na pěší a 6. 10. se uvidíme v Trutnově v Kavárně č. 1 u kulturního centra UFFO.

Pátek
…dvoudenní návštěva župana (slovenský protějšek hejtmana) partnerského Banskobystrického kraje, která byla zejména o diskuze k dosavadní spolupráci našich regionů a povídání si o konkrétních možnostech a příležitostech především v oblastí cestovního ruchu, inovací a regionálního rozvoje, v sociální a školské oblasti či zemědělství, které můžeme využít, abychom si na spolupráci jenom zdvořilostně nehráli. Byla to také velmi cenná výměna zkušeností s čerpáním evropských a národních peněz, legislativními problémy či složitostí ve fungování stát versus kraje a mnoho dalšího. Věřím, že příjemné atmosféře napomohla i ochutnávka jídel připravených z výhradně českých surovin v restauraci Vnuk v Nepasicích anebo podvečerní prohlídka zámku Hrádek u Nechanic. Navštívili jsme také zemědělce v Mžanech, kde byla naše slovenská návštěva překvapena nejenom výsledky v pěstitelské a chovatelské oblasti (zajímavostí je tu např. i chov sumečka afrického), ale i setkáním se zemědělci Banskobystrického kraje, kteří připravili společně s těmi našimi v předvečer dožínek pestrý program.

Sobota
…Krajské dožínky v Šimkových sadech v Hradci Králové, k nimž jsem napsal již obsáhlý příspěvek včera večer, a tak již jenom stručně doplním, že v rámci programu jste mohli vidět ukázky nejrůznějších řemesel, která často předváděli studenti našich škol, komentované přehlídky plemen skotu, nádherné koně kladrubáky, soutěže, tvořivé dílny…. a k ochutnání byla velká spousta regionálních produktů. Kromě velkého poděkování našim zemědělcům patří také velké poděkování všem lidem z Regionální agrární komory KHK za skvělou organizaci této akce. Dále primátoru Alexandru Hrabálkovi za to, že město Hradec Králové bylo hostitelem dožínek, náměstku ministra zemědělství Pavlu Sekáčovi (MZ poskytlo akci záštitu) za to, že za tento resort osobně zúčastnil, svému hostu Banskobystrickému Županovi Jánu Lunterovi za návštěvu této akce, krásný dožínkový věnec a jeho milá slova. A v neposlední řadě děkuji také svým kolegům z vedení Královéhradeckého kraje, kteří se na přípravě podíleli a osobně přišli. Společně s výše uvedenými jsme předali také ceny vítězům soutěže Potravina a potravinář roku, ocenění byli také studenti, kteří projevili výjimečný zájem a aktivitu v oborech a řemeslech souvisejících se zemědělstvím a potravinářstvím. Myslím, že akce se velmi podvedla a věřím, že vy všichni, kteří jste se přišli podívat, pobavit, ochutnat…jste také prožili prima den.
…a aby toho k oslavám nebylo málo, odpoledne jsem ještě navštívil Safari ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, která oslavuje své 75. narozeniny. Patří neodmyslitelně k rodinnému stříbru Královéhradeckého kraje a je také jednou z nejvíce se rozvíjejících se zoologických zahrad. Domov v ní má přes 3000 zvířat. Kraj na její provoz každý rok přispívá cca 60 miliony korun, ale pomáhá i veřejnost – např. jarní sbírkou v době, kdy musela být z důvodu vládních protiepidemických opatření zavřená. Díky patří všem předchozím i současným 180 zaměstnancům.

Neděle
…dnes se snažím věnovat rodině, trochu odpočívat a připravit se na další tyden, o který se sice již bude dělit léto s podzimem, ale snad se nám podaří uchovat si alespoň letní slunečnou náladu. Krásný týden Vám všem!