Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Dnes jsem byl hostem setkání Krajského Aktivu zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje v Bílých Poličanech. Přijel jsem představit aktuální záměry kraje v oblasti investic do zdravotnictví, dopravní infrastruktury, sociální oblasti, ale také poděkovat všem – profesionálům v IZS a dobrovolným hasičům za jejich každodenní připravenost pomoci tam, kde je třeba.
Naopak já jsem pozorně poslouchal nejenom informace o činnosti Aktivu ZS v jednotlivých okresech. Společně jsme pak diskutovali a možnostech další podpory ze strany kraje do při obnově techniky nebo dalšího vybavení, ale i o financování požárního sportu či přípravě, zejména mládeže, na tuto potřebnou, avšak velmi náročnou činnost.
Bylo to ale také moc přátelské setkání s lidmi, kteří svůj volný čas, ať už v minulosti nebo současnosti, věnují činnosti u dobrovolných hasičů a jsou připraveni pomáhat druhým. Ostatně v předešlých mimořádně náročných měsících jsme se všichni přesvědčili, jak nepostradatelní tito lidé jsou.
Proto ještě jednou velké díky, a hlavně z každého zásahu vždy šťastný návrat domů!