Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


28. září je Dnem české státnosti a připomínáme si i výročí zavraždění knížete Václava, jenž se stal jejím symbolem. Přisuzované zázraky, za které byl také svatořečen, jsou dnes spíše předmětem diskusí, ale bez ohledu na to, jak moc jsou pravdivé či nadnesené, jeden „zázrak“ mu upřít nelze, a to emancipaci naší země v rámci Evropy. Na význam státní suverenity pro národní identitu a integritu nesmíme zejména v současné době, jejímž trendem je spíše rozpolcenost a polarita společnosti, zapomínat.
Věřím, že si tento den, ať už v rámci křesťanských poutí, bohoslužeb či světských oslav, užijete naplno a snad také vzpomenete na to, že svou suverenitu a pospolitost – byť třeba v trochu jiném smyslu než kdysi – musíme hájit i dnes.
Já jsem tento významný den využil také k tomu, abych poděkoval a předal ocenění těm, kteří se každý den starají o to, aby náš stát i jeho občané byli v bezpečí a alespoň jedna část jeho systému fungovala především a za jakýchkoliv okolností pro jejich potřeby. Záslužné medaile Královéhradeckého kraje si odnesli příslušníci bezpečnostních a záchranných složek, resortní medaile pak předali ředitelé jednotlivých složek. Čestné stuhy na své prapory dostaly: ‍Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Krajské ředitelství Policie ČR v Hradci Králové, Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a ‍♀Krajské vojenské velitelství Hradec Králové.
Tito lidé dělají skutečné zázraky každý den, a proto jim patří respekt a velký dík ! Krásný zbytek svátečního dne Vám všem!