Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Na dnešním jednání Ústavně – právního výboru v Senátu PČR jsem byl zpravodajem k projednávané novele zákona č.273/2008 Sb., o Policii České republiky, jejímž účelem je zvýšení vymahatelnosti nezaplacených pokut za dopravní přestupky a další dílčí změny zákona reagující na potřeby aplikační praxe (zákonná úprava tísňové komunikace, úprava ochrany před bezpilotními systémy, rozšíření možností rušení provozu elektronických komunikací, rozšíření okruhu osob, jimž může být poskytnuta policejní ochrana, změny v úpravě odnětí věci..)
Prostředkem k dosažení tohoto cíle má být nově stanovené oprávnění Policie ČR a celníků imobilizovat motorové vozidlo, u jehož řidiče či provozovatele byl takovýto nedoplatek na pokutě evidován, nebude-li tento nedoplatek uhrazen na místě.
Pro mě je nejdůležitější změnou možnost použít samotný zajišťovací úkon v případě neuhrazení dluhu na pokutách, kdy by bylo možné buď zadržení registrační značky nebo použití „botičky“.
‍♂Chtěl bych zdůraznit, že navrhované oprávnění bude dopadat primárně na cizince.
Běžně se totiž setkáváme s případy, kdy je cizinci udělena pokuta příkazem na místě. Nezřídka se jedná o řidiče kamionů zejména v souvislosti s kontrolou tzv. sociálních předpisů. Jezdí často přetíženi nebo nedodržují povinné přestávky (ale také ostatní cizinci, kteří se dopouštějí závažných přestupků…alkohol, jízda na červenou apod). Řidič s přestupkem souhlasí, ale požaduje blok na pokutu na místě nezaplacenou. Následně je tento blok předán Celní správě. Ta zahájí vymáhání daně, zašle na adresu přestupce například do ciziny doporučené psaní (cca 500 Kč). Bez ohledu na reakci přestupce je uhrazení dluhu v cizině nevynutitelné (je pouze na dobrovolnosti přestupce). ‍♂Takže i když je kontrolován příště, tak s ním nic neuděláte, můžete pouze doporučit, aby zaplatil, on se tomu vesele vysměje a pokračuje dál ve své jízdě.
V případě Čechů nebo osob s vazbami na ČR (jsou zde například zaměstnaní) má Celní správa možnost strhnout dlužnou částku z účtu přestupce anebo z výplaty. Díky tomu Češi oproti cizincům pokuty v drtivé většině případů platí a přihlíží realitě, která nezajišťuje vymahatelnost vůči všem přestupcům.
‍♂Z mého pohledu je předložený návrh mnohem důležitější než jakékoliv zvyšování pokut v zákoně, neboť k čemu je zvyšování pokut, pokud není nástroj na to, aby donutil přestupce zaplatit.
A v neposlední řadě průměrná částka pokut uložených Policií ČR za všechny přestupky předané do dělené správy činí cca 41,5 mil. Kč/rok a z toho jev průměru 58,7 % neuhrazeno. Důsledkem jsou nejenom ekonomické ztráty ale i další celospolečenské ztráty spojené zejména s následky dopravních nehod.
Pokud by se díky lepší vymahatelnosti sankcí za dopravní přestupky zlepšilo dodržování pravidel silničního provozu (tak, jako je tomu např. v případě jízdy českých řidičů do Německa nebo Rakouska), a zachránilo to, byť jen jeden lidský život, snížily by se celospolečenské ztráty v průměru o 22,5 mil. Kč/rok.
Návrh byl na závěr projednávání schválen a uvidíme příští týden na plénu Senátu.✔