Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…ráno porada vedení kraje a individuální setkání se zastupiteli kraje, abychom odladili společná stanoviska k bodům, jež byly na programu odpoledního jednání zastupitelstva kraje. ‍‍Na něm pak bylo projednáno 70 bodů programu. Patřilo mezi ně například schválení dotačních programů na rok 2023 a zprávy hospodaření kraje v letošním roce, 3. změna rozpočtu a také finanční přísliby na rekonstrukce silnic v příštím roce.

Úterý
… setkání s novináři k informacím o programu krajských dožínek
…a kromě administrativy a operativních schůzek s kolegy, jsem se setkal také s vedením schůze SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem. Seznámil jsem se s učebním plánem aktuálního školního roku v oboru Bezpečnostně právní činnost, jehož jsem gestorem a externím odborným pedagogem. Hlavním cílem mé návštěvy zde bylo ale jednání o majetkových věcech souvisejících s vytvořením dostatečných kapacit pro studenty, využíváním sportovní haly a případně dalšími prostory pro výcvik a rozvoj školy.

Středa
… s kolegou hejtmanem Martinem Kubou a dalšími členy vedení asociace krajů jsme jednali o plánu ministerstva vnitra a HZS, respektive o změnách v souvisejících zákonech. Ministerstvo vnitra připravuje novou legislativu v oblasti krizového řízení, ale bohužel opět bez diskuze a vyhodnocení krizí posledních let, které se zvládli hlavně kvůli řízení krajů. V návrzích zcela bezdůvodně centralizuje stávající funkční systém s jasně stanovenou odpovědností a kompetencí hejtmanů za zvládnutí mimořádných situací na území svých krajů, ve smyslu “my stát to budeme dělat nejlépe” a “my budeme rozhodovat, vy budete platit a řešit přestupky”, případně “pokud nebudete v kraji poslouchat, namísto hejtmana převezme krizové řízení zmocněnec z centra” apod. Bože můj! Nedávno, jsme úspěšně zabránili snaze o centralizaci hygienických služeb, a teď budeme muset znovu bojovat za zachování FUNGUJÍCÍHO systému krizového řízení místo toho, aby především stát ve svém přístupu změnil to, co nefungovalo díky JEHO špatnému a opožděnému rozhodování?! A proto jsme se dohodli na strategii pro další jednání s ministerstvem vnitra a vládou.
…setkání s ředitelem Zdravotnického holdingu KHK k hospodaření nemocnic a zavádění jednotlivých nemocničních informačních systémů. Hovořili jsme také o připravovaném plánu rozvoje zdravotnictví v našem kraji a o řešení důsledků nového zákoníku práce apod.
…s právníkem a kolegy majícími na starosti projekt zavádění nemocničního informačního systému, který jsme museli díky neplnění smlouvy ze strany zhotovitele ICZ změnit a vypovědět s ním smlouvu, jsme diskutovali nad obdrženým návrhem na vyrovnání našich škod a uplatňovaných sankcí. Nadále platí, že pokud se nedohodneme, tak budeme pokračovat v soudním sporu, a vůči vypovězenému zhotoviteli jsme projednali další postup.
…‍na téma dalšího vzdělávání pedagogů a postupu při výběru ředitelů škol, řešení situace v Nechanicích, hospodaření škol a strategii dalšího jednání s MŠMT ohledně rozvoje středních škol v kraji jsme diskutovali s náměstkem pro školství.

Čtvrtek
… jednání s ředitelkou našich ozdravoven o situaci kolem řešení možnosti pokračování ozdravných pobytů v našich krajských zařízeních. Proces odvolání není ukončen, informoval jsem o svých současných aktivitách s cílem minimálně zachovat stávající status ozdravoven.
…⚡se starostou Žernova jsme řešili případnou krajskou strategii kraje směřující k využívání alternativních zdrojů například i prostřednictvím malých obecních větrníků. Mluvili jsme také o spolupráci místních akčních skupin a pokračování rekonstrukce silnice České Skalice – Červený Kostelec.

Pátek
…jednání o záměru vybudovat dopravní terminál v Hronově za 38 mil korun, který spadá do mnou dlouhodobě podporované strategie vytváření dopravních uzlů – tedy soustředit ve spádových oblastech železniční a autobusové nádraží v jednom místě a tím společně s přilehlou parkovací plochou, poskytnout potřebný komfort pro dojíždějící autem z okolí. Podporuji tedy i záměr vedení města Hronova a jsem rád jak za získanou dotaci na výstavbu, tak i snahu města investovat svoje finanční prostředky a hledání další případné krajské pomoci.
…krátce jsem se zastavil také ve Stěžerech odkud startovala Rally předválečných, poválečných supersport aut, je byla součástí dvoudenní akce pořádané pod názvem Víkend Elegance, a které jsem poskytl také svou záštitu. Veteránských automobilových akcí se pořádá mnoho, ale žádná nenabízí takové množství unikátů, a to nejen z těch let minulých, ale i ze současnosti. Proto také vzbudila nejen na startu, ale i v sobotu v Jiráskových sadech, kde byla auta vystavena a pořadatelé nabídli i další doprovodný program, velký návštěvnický zájem. A jsem rád, že se právě tato akce koná v našem kraji a může být i v budoucnu jedním z turisticky atraktivních cílů.
…podívat jsem se přišel i na zahájení rekonstrukce historické budovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, k níž poté, co bylo jasné, že univerzita nezíská celý potřebný objem finančních prostředků od státu, dopomohl i kraj přispěním 45 mil korun. Univerzitou se jenom nechlubíme, ale je pro nás zejména investicí do mladé generace a tím i naší budoucnosti.
…a pozdě odpoledne jsem přijal pozvání na Vizualfest – 30 let maturitního vzdělávání v Ruseku, jehož se účastnila i Střední škola vizuální tvorby s.r.o. z Hradce Králové, která vzdělává studenty v řadě kreativních oborů. Dlouhodobě vnímám neustálý rozvoj této školy, a proto jsem přijel poděkovat za vynikající reprezentaci našeho kraje na zmíněném festivalu a popřát studentům mnoho úspěchu nejenom na takovýchto akcích, ale hlavně ve svém dalším profesním životě.

Sobota
…dopoledne jsem strávil převážně na krajských dožínkách. Páteční program patřil především školám a byl zaměřený na seznámení žáčků, žáků a studentů s tím, jak vlastě všechno to dobré, co znají ze svých talířů, vzniká a kolik je za tím nelehké, ale také zajímavé a různorodé práce. Sobota pak patřila už hlavně oslavám letošní úrody, poděkování zemědělcům, sadařům i potravinovým producentům z našeho kraje a také vyhlášení tradičních zemědělských a potravinářských soutěží a kategorií, jako je oceňování nejlepších studentů středních škol se zemědělským, potravinářským a lesnickým zaměřením a v anketní spotřebitelské soutěže Potravina a potravinář roku (https://www.khk.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zne-v-kralovehradeckem-kraji-skoncily-oslavou-384422/).
…odpoledne jsem zavítal do Nového Města nad Metují, které nabídlo bohatý program k oslavám Dnů evropského dědictví, jejichž součástí bylo také tradiční Novoměstské vinobraní. A protože mým hostem byl po celý víkend župan partnerského Banskobystrického kraje, rád jsem mu ukázal, že v tom našem máme také co ukázat, nabídnout a v mnohém najít společnou řeč i prostor ke spolupráci.
…cestování po kraji jsme uzavřeli oslavami 770 let města Police nad Metují, které byly opravdu velkolepé nejen krásným programem, ale zejména atmosférou, jež stejně jako genius loci tohoto města, tvoří především lidé, kteří v něm a jeho blízkosti žijí. Mé poděkování patří starostovi a všem organizátorům i účinkujícím za přípravu této akce. A také za každodenní práci při vedení města. Ale chci poděkovat i Vám všem, se kterými jsem měl včera možnost se osobně potkat a povídat si. Bylo to nesmírně bezprostřední, přímočaré, milé a pro mne nabíjející do další práce. Děkuji!

Neděle
…dnešek patří železnici, její regionální den se koná v trutnovském depu a věřím, že mezi největší „taháky“ bude po celý den patřit kromě historických mašinek nové vlakové soupravy RegioFox a RegioPanter, které dorazily brzy ráno takřka rovnou z výroby. Od příštího srpna jich bude v našem kraji nasazeno 23 z celkového počtu 40 vyráběných pro náš kraj.
Přeji Vám všem nejen krásný zbytek víkendu, ale i celý nadcházející týden!