Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…jednání se soukromým dárcem, který projevil zájem investovat svoje soukromé finanční prostředky do rekonstrukce domova pro seniory
…se starostou Kostelce nad Orlicí jsem jednal o záměru výstavby obchvatu města. Zásadní rekonstrukce silnice od HK do Rychnova byla přislíbená státem v souvislosti s průmyslovou zónou Kvasiny, a proto, aby nedošlo k jejímu odložení, jsme se dohodli, že budeme společně jednat s ministerstvem dopravy
…‍‍porada vedení kraje k nové verzi rozklikávacího rozpočtu kraje a k investičnímu záměru rekonstrukce Vrbenského kasáren.
…zasedání Rady KHK s více než 140 body programu následovaného setkáním s novináři, které jsme s hlavními body seznámili. Patří sem
rozhodnutí kraje přispět 45 mil korun na rekonstrukci Pedagogické fakulty UHK neb původně plánovaný rozpočet se vlivem nárůstu cen materiálu navýšil na 410 mil korun, přičemž dotace z MŠMT dosahuje výše pouze 270 mil korun, což by neumožnilo s rekonstrukcí začít. (více – viz můj úterní příspěvek)
kraj chce rovněž podpořit 100 mil korun (rozloženými do tří let) dostavbu, resp. přispět na rozšíření víceúčelovosti arény a bezpečnostní prvky u nové hradecké multifunkční arény. Přestože hlavním investorem je město, aréna bude sloužit pro pořádání sportovních, společenských a kulturních akcí nejen místního, ale i nadregionálního významu. (více – viz můj středeční příspěvek)
Obě výše uvedené dotace musí ještě 19. 6. schválit zastupitelstvo kraje
pokračujeme také v přípravě strategických investic do krajské zdravotnické infrastruktury. Mezi projekty, jež získaly na jednání rady příslib financování (celkem přes 400 mil korun), patří pavilony urgentního příjmu v trutnovské a náchodské nemocnici.

Úterý
…♿na KÚ proběhlo vyhlášení soutěže regionálních zaměstnavatelů, kteří nikoliv v rámci příspěvkového, ale otevřeného tržního prostředí zaměstnávají a vytvářejí potřebné pracovní podmínky pro zaměstnance se zdravotním znevýhodněním. Iniciátorem soutěže je organizace Aspekt, která podporuje společenské a pracovní uplatnění lidí a tam, kde je to možné a vhodné, i cestu přechodu z ústavní péče o klienty s mentálním postižením na jejich chráněné komunitní bydlení včetně většího začleňování do společnosti. Vítězem soutěže Stejná šance se stala společnost Hořické strojírny.
…a čekalo mne ještě slavnostní odpoledne, spojené s předáváním ocenění v rámci projektu Firma roku 2022, které se uskutečnilo v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Podnikat není, zejména v dnešní době, jak by se mohlo leckomu zdát, snadné. Proto jsem přijal pozvání na tuto akci, abych vyjádřil respekt těm, kteří k němu přistupují odpovědně, s poctivostí, houževnatostí a vytrvalostí. Mnozí z nich také vytváří řadu pracovních míst v kraji a rovněž napomáhají šířit jeho dobré jméno, čímž jsou nejenom kraji dobrým partnerem, ale dokazují i svou společenskou odpovědnost. Ocenění Firma roku Královéhradeckého 2022 bylo uděleno celkem v šesti kategoriích: v kategorii OSVČ zvítězil Jan Šauer, kategorie Firma roku do 50 zaměstnanců se nejlépe zhostila společnost GOLF CLUB U Hrádečku s.r.o.
Firmou roku do 250 zaměstnanců se stala společnost ZPA Smart Energy a.s., v kategorii firma nad 250 zaměstnanců nejlépe zabodovala společnost Datwyler Sealing Technologies CZ s.r.o. Inovativní firmou roku se stala společnost Electroforming s.r.o. a Podnikatelkou roku 2022 Ing. Iva Labaštová.

Středa
…v rámci pracovního setkání s manažerem krajského hokeje jsme diskutovali o další sezóně, o záštitě pro mládežnický sport a podpoře hokeje v regionu. Řeč byla ale též o sociální péči v regionu s ohledem na jeho profesní život a zkušenosti.
…se starostkou České Skalice jsme jednali o dlouhodobém problému města s provozováním kdysi vyhlášeného autokempu. Probírali jsme spolu několik možných variant udržení této služby v oblasti cestovního ruchu včetně možnosti prodeje investorovi, ovšem se zajištěním práv města proti zcizení jeho majetku.
…s náměstkyní Martinou Berdychovou jsem diskutoval o potřebě dostavby zázemí v pevnosti Dobrošov

Čtvrtek
…‍‍na zasedání Asociace krajů ČR – tentokrát v Třešti na Vysočině jsme vyhodnotili činnost jednotlivých komisí a diskutovali jsme záměr vytvořit za kraje pracovní skupinu pro vyjednávání o dalším programovacím období na Evropské dotace. Po projednávání strategie pro energetické společenství (komunitní energetiku) krajů a obcí, jsme se shodli na uspořádání setkání krajů a odborníků z energetického prostředí. Probrali jsme informace k jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o zajištění ambulantní péče (praktici, pediatři), změnu strategie v oblasti deinstitucionalizace v sociální péči s ohledem na financování, a také problematiku vykazování zdravotních výkonů při sociálních službách a nebezpečný záměr o přehodnocení stávajícího systému. Jako AKČR o tom budeme jednat s odmítavým stanoviskem.
Dalším bodem programu jednání byl Zákon o bydlení viz neuvěřitelný záměr ministerstva místního rozvoje vytvořit centra na ORP potažmo krajích, kde se budou shromažďovat volné byty, a rozhodovat o jejich využívání?! Svatá prostoto! Doufám, že se shodneme na odmítnutí takového záměru. Projednali jsme též záměr o povinném zálohování láhví, který ale nechceme vzít jen na vědomí, ale po ministerstvu životního prostředí požadujeme ekonomickou analýzu a efektivitu navrhované strategie. A v neposlední řadě byla diskuze o rozpočtovém určení daní pro kraje, kdy to není jenom o hře s procenty RUD, ale také o připomínkách k platbě za výkon státní správy. Osobně jsem zatím proti podobnému přerozdělování v době, kdy neznáme další opatření a celkový stav veřejných financí po jednom nebo možná dalších balíčcích, což jsem ostatně již také několikrát veřejně zmínil. Dělat přerozdělovací změny v této době považuji za nezodpovědné. Zatím jsme tedy k celkové shodě nedospěli a v jednáních na toto téma budeme ještě pokračovat.

Pátek
…hora administrativy a přípravy na příští týden
…videokonference a společný briefing s týmem, který čeká absolvovat v posledním červnovém týdnu finále kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. Osobně to beru jako velkou výzvu a příležitost pro náš region, spojenou s dalším dlouhodobým rozvojem regionu s evropským přesahem a různými možnostmi rozvoje užší česko-polské spolupráce. ✊Finišujeme, tak si držme palce, neb moc bych si přál, abychom vystoupili ze stínu dalších krajů ČR i v této oblasti.

Sobota, neděle
…odpočinek, čas s rodinou a stačil jsem též navštívit akci Žernovský bajk (www.zernovskybajk.cz), kterou kraj také podporuje. Krásný nadcházející týden Vám všem!