Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍porada vedení kraje a následně zasedání zastupitelstva se 77 body programu. Nejzásadnější bylo schválení rozpočtu kraje na rok 2022, který počítá se schodkem ve výši 420 milionů korun, příjmy v objemu 5 115,5 milionu korun a výdaji 5 535,5 milionů korun. V příštím roce začne kraj splácet úvěr (s roční splátkou 180 mil korun) čerpaný na dostavbu a modernizaci náchodské nemocnice a měli bychom začít čerpat nový úvěr 1,2 miliardy korun, určený především na modernizaci zdravotnických a sociálních zařízení. Do kapitálových výdajů patří financování výstavby průmyslové zóny Solnice-Kvasiny ve výši 106 milionů korun a převážná část prostředků na spolufinancování projektů hrazených z fondů EU – 345,1 milionu korun. V dotačním fondu KHK je prozatím 90 milionů korun a je skoro až trapné neustále připomínání se některých rádoby konstruktivních opozičních politiků, kteří by nejraději rozdávali další a další peníze na dotace. ‍♂Přičemž chci jen zdůraznit, že i v tomto roce jsme nakonec díky rozpočtovým změnám utratili na dotacích cca 240 milionů. Musíme ale vědět, že na to skutečně peníze máme! Ve fondu rozvoje a reprodukce (investice z krajských peněz) je 806,9 milionu korun. Výstavbu nového pavilonu v nemocnici Jičín, modernizaci nemocnice v Trutnově a Dvoře Králové budeme financovat z našich prostředků s částečným zapojením peněz z úvěru. Předpokládáme, že zejména díky úspěšnému čerpání národních i evropských dotací, jejichž potenciál je zvýšit základní rozpočet 5 miliard až trojnásobně, dozná i tento ještě změn.
Důležitým bodem programu bylo též poděkování odcházející ředitelce KÚ KHK JUDr. Ivaně Křečkové za svou jednadvacetiletou skvělou práci, její kompetenci, odbornost, odpovědnost a lidský přístup. Přeji paní Ivaně do další etapy života pevné zdraví a síly realizovat vše, co doposud nestihla. (viz můj pondělní příspěvek).

Úterý
…hned po ránu jsem zaznamenal https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hejtman-puta-navrhuje-vanocni-prazdniny-uz-od-17-prosince/2128750
‍♂Můj pohled na tento návrh je trochu odlišný. Prodloužení vánočních prázdnin osobně nepovažuji za vhodný krok, neboť jím pouze zkomplikujeme situaci rodičů. Pokud děti nebudou chodit do školy, půjdou ty menší s největší pravděpodobností k babičkám a dědečkům, a pak bych se trochu obával možné větší epidemické zátěže u seniorů. Větší děti, které už mohou být už doma samy, se pak budou velmi pravděpodobně scházet u toho z nich, kdo zrovna nebude mít rodiče doma nebo se shlukovat někde jinde. Navíc, přestože děti nebudou chodit do školy, budou moci dále navštěvovat zájmové kroužky či jiné aktivity, kde se budou fyzicky setkávat. Proto jsem přesvědčen, že namísto celoplošného uzavření škol (například v podobě prodloužení prázdnin), by měl stát jejich ředitelům umožnit operativně upravit výuku v závislosti na aktuální epidemickou situaci v dané škole.
…každodenní monitorování aktuální epidemické situace v kraji a další nezbytné agenda a také jsem se znovu, tentokrát na půdě KÚ, potkal s Volynskými Čechy, trvale už žijícími v Čechách, kteří ale mají i v současnosti vazby na krajanské spolky na Ukrajině. První vazby s Žytomyrskou oblastí na Ukrajině, kam odešli naši předci na carské pozvání, získal náš region již v 18. století a já bych tyto, nyní již skomírající vztahy a příběh našich předků pocházejících z našeho kraje, rád oživil.
…‍odpoledne jsem krom své práce v Senátu, absolvoval také setkání s designovaným premiérem ČR Petrem Fialou v Herzánském paláci. Povídali jsme si nejenom o sestavování vlády, ale hlavně o tom, jaké čekají novou vládu první kroky a vzhledem k mé odbornosti a předchozí 26 let dlouhé praxi to bylo zejména ve vztahu k situaci na ministerstvu vnitra. Podílel jsem se mimo jiné na bodech programu týkajících se vnitřní bezpečnosti. Probírali jsme i další osobní spolupráci v této oblasti a oblasti dopravy, které jsem se intenzivně věnoval posledních 5 let. Věnovali jsme se ale také, s ohledem na mou pozici hejtmana, problémům krajské politiky.

Středa
…⛷v návaznosti na každodenní vyhodnocování informací krajské pracovní skupiny COVID jsem společně s ředitelem krajské hygieny v dopise adresovaném všem provozovatelům lyžařských vleků, lanovek i sjezdovek s přidruženým zázemím jsme poděkoval za dosavadní maximální uplatňování veškerých preventivních opatření, která v souvislosti s epidemií jsou, a zřejmě i dále budou pro fungování zimních středisek stanovena. A současně jsem je požádal o jejich důsledné dodržování v zimních střediscích i nadále, a to zejména s ohledem na blížící se vánoční svátky a začínající lyžařskou sezónu. Plně si vnímám složitost jejich situace, ale přesto je třeba si uvědomit, že každé početnější setkávání lidí je možným rizikem většího šíření nákazy. Současná pravidla, která jsou nastavená pro provoz vleků a lanovek a dále pravidla nastavená pro restaurace spolu se zákazem konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, mají být prevencí z hlediska dalšího vývoje epidemie.
Pro zachování provozu lyžařských středisek a lyžování je třeba také dohlédnout na dodržování platných opatření v souvislosti s přidruženým občerstvením, konzumací alkoholu a vznikem například samovolných večírků u sjezdovek. Věřím, že tuto žádost v obecném zájmu nás všech chápete a velmi Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci.
…podepsal jsem memorandum mezi krajem a krajským sdružením místních akčních skupin (MAS) o další spolupráci, které se zaměřují se především na projekty zlepšující kvalitu života obyvatelů svého regionu a v posledních letech na ně dokázaly čerpáním peněz z evropských programů přinést do kraje cca 1,5 miliardy korun.
⚡Nyní přicházejí navíc s novinkou, kterou je společný návrh řešení podpory energetické nezávislosti regionů prostřednictvím komunitně energetických společností a získávání prostředků na obnovitelné zdroje energií. Kraj tuto myšlenku a konkrétní aktivity vítá a kromě toho, že uvažujme návazně o instalaci fotovoltaických panelů na střechy krajských budov, plánujeme podpořit činnost MAS namísto dosavadními 150 000/1 MAS ročně na příští rok 300 tisíci korunami pro každou z nich.
…na závěr dne jsem s potěšením předal za vítězství v první části krajské ligy mužů do rukou kapitána týmu Stadion Nový Bydžov Stanislava Eise Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje a popřál jeho týmu neméně úspěšné nadcházející zápasy play off. (více viz můj čtvrteční příspěvek)

Čtvrtek
…běžné pracovní schůzky na KÚ, příprava na další zasedání Rady KHK, ale také třeba urgence potřebných stanovisek od různých ministerstev a ŘSD v souvislosti s povolením předčasného užívání dálnice D11 v rámci dvou nových úseků z Hradce Králové do Jaroměře (otevíráme 17.12.2021).

Pátek
…pravidelná porada krajského týmu COVID a shrnutí vývoje v našem kraji.
Epidemie koronaviru v našem kraji zpomaluje-za posledních 7 dní zde testy potvrdily 4 929 nových případů. Neroste počet hospitalizovaných v nemocnicích, nadále je ale velká zátěž na zdravotníky nejen v souvislosti s pacienty s covidem ale i dalšími případy vyžadujícími akutní péči.
V očkování jsme jedni z nejlepších v ČR. Polovinu očkují nemocnice, polovinu praktici a já znovu děkuji všem zdravotníkům v nemocnicích, ale i všem dalším, kteří se do očkování zapojili, případně nabízí pomoc. Z celkové populace kraje starší 16 let bylo do dneška alespoň jednou očkováno 72,9 %.
Vedle deseti očkovacích míst mají lidé v kraji možnost nechat se očkovat v ordinacích 158 praktických lékařů. Jejich seznam je dostupný na www.kr-kralovehradecky.cz/praktici. Kraj znovu jedná se starosty obcí o možnosti mobilního očkování. Například v rychnovském společenském centru bude v pondělí a úterý 13. a 14. 12. a poté v sobotu a neděli 18. a 19. 12. očkovat mobilní očkovací tým. Zájemci budou moci přijít bez registrace a nechat si aplikovat první nebo posilující dávku vakcíny.
Od října postupně roste počet pacientů, kterým zdravotníci podávají monoklonální protilátky. Tyto protilátky v nemocnicích v regionu dostalo už více jak tisíc pacientů. Léčbu pomocí infuzí s neutralizačními monoklonálními protilátkami proti covid-19 může indikovat praktický lékař, případně jiný ambulantní specialista, pokud má pacient mírné až středně těžký průběh onemocnění a splňuje předepsaná indikační kritéria. Mezi ně patří například vysoká nadváha, zvýšení krevní tlak, cukrovka či kardiovaskulární onemocnění.
Rozšiřujeme také možnosti testování například od minulého týdne v jičínské a rychnovské nemocnici, kde bude ve vybrané dny v odpoledních hodinách testovat soukromá společnost GHC Genenetics.
Plošné testování neočkovaných žáků a studentů tento týden odhalilo ve školách v našem kraji 327 pozitivních žáků a 21 pozitivních zaměstnanců z celkového počtu 42 960 provedených antigenních testů. Pozitivita testů žáků se oproti minulému týdnu snížila na 0,81 %, což je oproti minulému týdnu pokles o 0,14 %. Příští týden v pondělí a úterý ve školách proběhne poslední kolo testování.
Podobně jako ve školských zařízeních nákaza pomalu ustupuje i v těch sociálních.
Klesl také počet zasažených zařízení (nyní 11), z toho pouze ve dvou zařízeních jsou nakaženi klienti.
Zákaz návštěv trvá v pěti zařízeních: Domov U Biřičky, DPS Pilníkov (do 13. 12.), SSM Nová Paka – domov pro seniory, DD Náchod a DD Humburky. V ostatních zařízeních platí opatření a pravidla pro návštěvy.
…setkání se starostou Všestar, na němž jsme řešili a vyhodnotili provedenou stavbu kanalizace v obci i v souvislosti s provedenou souvislou opravou asfaltu na dotčené silnici. Děkuji za vzájemnou spolupráci.
…jednání s náměstkem pro investice ke stavební přípravě na investice v oblasti kultury v návaznosti na potřebné financování (Vrbenského kasárna, Josefovská kasárna apod.). Řešili jsme také problémy se zakázkou Nemocniční informační systém (do Vánoc se budu muset setkat s generálním ředitelem dodavatele a řešit zásadní problémy s termíny a dodávkou systému).
…ohledně výstavby v Barevných Domcích Hajnice jsem se setkal s dodavatelem firmy Stako, abychom řešili harmonogram a případný společný kontrolní den na stavbě
…jednání o dalším postupu ve sporu Náchodské nemocnice z organizací kraje CEP ohledně přípravy evropských projektů před 5 lety
…a samozřejmě sledují vývoj dalších vládních kroků v souvislosti s řešením epidemie covid-19. ‍♂Povinné očkování vybraných profesních skupin, končící vlády (beze shodného názoru té nastupující) považuji za nedomyšlený krok, například už proto, že pro každou z uvedených skupin platí jiné pracovně-právní vztahy, jejichž důsledky však už v rámci vyhlášky nikdo neřeší, stejně jako to, kdo nahradí případně odešlé pracovníky?! ‍♂Především je však mocenským tahem odstupující vlády aneb my zavedeme něco, co bude aplikováno, až my u toho nebudeme, ale budeme se smát, až důsledky či to, jak se s tím systémově vypořádat, budou řeší jiní…

Sobota, neděle
…Od neděle pojede veřejná autobusová i železniční doprava podle nových jízdních řádů
Přibude například více přímých vlakových spojů z Broumovska a Náchodska do Hradce Králové nebo prodloužení trasy spěšných vlaků z krajské metropole přes Trutnov až do Svobody nad Úpou. V autobusové dopravě čeká cestující a turisty například posílení spojů v Orlických horách, které ulehčí parkovacím kapacitám na Šerlichu (viz můj nedělní přehled z minulého týdne). Všechny změny naleznete www.dopravakhk.cz
…pro mne je víkend časem s rodinou, trochou odpočinku a předvánočních příprav. Věřím, že to máte podobně. Přeji vám příjemný zbytek třetí adventní neděle. Zapalujeme svíčku, jíž se říká pastýřská a symbolizuje radost z toho, že Štědrý den a pro děti “Ježíšek” už je takřka za dveřmi. Tak ať si to těšení v rámci celého příštího týdne užijete co nejradostněji, a hlavně ve zdraví.