Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


ZVLÁŠTNÍ KOMISE PRO VÝBĚR POLICEJNÍHO PREZIDENTA JE O NIČEM. ZA TO, KÝM BUDE TATO POZICE OBSAZENA, MÁ BÝT OSOBNĚ ODPOVĚDNÝ MINISTR VNITRA.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tk-po-schuzce-vita-rakusana-s-policejnim-prezidentem-cekame-na-zahajeni-40382815#utm_content=freshnews&utm_term=policejn%C3%ADm%20prezidentem&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
Nejen v tomto článku, ale i v řadě dalších mediálních výstupech je neustále omílána otázka, kdo má/nemá být policejním prezidentem a jakým způsobem má být vybrán, aby nebyla ohrožena nezávislost policie.
‍♂Myšlenka, že si ministr policejního prezidenta sám nevybírá, či by si jej sám vybírat neměl (což by současně znamenalo, že za něj nenese žádnou politickou odpovědnost, stejně jako za výkony jemu podřízeného bezpečnostního sboru), je úsměvná a zavádějící. To bychom vlastně nemuseli mít ani kompetenční zákon ani politicky odpovědného ministra a potažmo premiéra a celou vládu.
A v minulosti už jsme svědky takových „transparentních“ šaškáren byli, například když ministr tvrdil, že mu policejního prezidenta vybrala nezávislá komise odborníků, pod taktovkou jeho náměstka…
‍♂Aby policie mohla zůstat nezávislou, neměli by její příslušníci praktikovat jakoukoliv politickou činnost. Nemá-li však být policie státem ve státě, má-li dostávat jasná zadání, co pro občany dělat, a má-li mít zároveň možnost někomu formulovat požadavky pro svoji práci, pak v jejím čele musí být někdo, kdo má elementární důvěru nadřízeného, tedy politicky odpovědného ministra, který vůči němu jedná a rozhoduje jménem státu.
A k tomu, aby pod pláštíkem důvěry v podřízeného policejního prezidenta nemohl ministr vnitra vybírat kohokoliv z okruhu svých kamarádů, má jasně, zákonem 361/2003 Sb., ve znění p.p., dané mantinely, které jsou stanoveny především kariérním principem, smyslem celého služebního zákona pro všechny nevojenské bezpečnostní sbory.
Jakýkoliv jiný postup naopak dává jasný vzkaz všem příslušníkům, že kariérní princip, trpělivé a vzorné stoupání po žebříčku jednotlivých funkcí, sebevzdělávání, vzorné plnění služebních povinností, dlouhodobé zastupování příslušných služebních funkcionářů atd., vlastně nemá význam, neb v konečné fázi rozhodne něco úplně jiného.
Věřme, že ministr vnitra si je tohoto svého prvního (nebo snad druhého?) zásadního vzkazu do řad policie vědom.
#policejniprezident #ministrvnitra #kariera #nezavislost #policie #politika