Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Jedním z úkolů kraje je vytvářet smysluplnou podporu zaměstnanosti.
Kromě průběžné snahy vytvářet atraktivní podmínky pro podnikání, neustále sledujeme a vyhodnocujeme situaci na trhu práce s ohledem na specifické potřeby našeho regionu. Díky tomu například už dnes víme, že v blízké budoucnosti bude v našem kraji s ohledem na skutečnost, že je z hlediska věkového složení obyvatel nejstarším, potřeba 50% navýšení kapacity pracovníků v sociálních službách apod. ‍Tomu také přizpůsobujeme vzdělávací programy na našich školách, připravujeme absolventské projety (např. Do praxe bez bariér) a programy dalšího vzdělávaní pro doplnění odbornosti či rekvalifikaci.
⚡Velmi důležité bylo též úspěšné prosazení zastropování cen energií i pro průmysl, což se v našem kraji týká řady velkých zaměstnavatelů. Situaci na trhu je však i s ohledem na odlišné smluvní podmínky pro průmysl, podnikatelské prostředí atd. potřeba neustále monitorovat a případně na vše včas reagovat.
Za účelem podpory úspěšných projektů ze strany donátorů připravujeme tzv. Burzu filantropie. Věnujeme se podpoře hospodářsky slabých organizací, které se zabývají vytvářením pracovních příležitostí pro sociálně slabé skupiny.
Vytvořili jsme datový portál a web Zaměstnaný region, kde průběžně aktualizujeme přehled aktuálních pracovních příležitostí.
Oceňujeme společnosti, jež zaměstnávají osoby 55+ v rámci projektu „Přátelská společnost“.
Jak napomoci spolupráci mezi zaměstnavateli, subjekty všech úrovní samospráv a úřadu práce, jsme diskutovali dnes na jednání tzv. Paktu zaměstnanosti KHK. Těchto pravidelných setkání se účastní zástupci Svazu průmyslu, hospodářské komory, odborů ČMKOS Královéhradeckého kraje a CIRI.