Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Není to vždy jenom o otevírání nových či zrekonstruovaných úseků silnic. Například dnes jsem svůj pracovní den zahájil jednáním se starostou Borohrádku, přičemž krom plánovaných témat jako například probíhající realizace investice do domova seniorů, či opravě místní přístupové komunikace, jsem si na místě prohlédl závady projevující se na silnici III/3172 v zastavěné části města, kterou jsme v minulém roce nechali zrekonstruovat. Nerovnosti krytu a osazení poklopů ve vozovce jsou způsobené nesprávně provedenou pokládkou. Dílo jsme nepřevzali a zhotovitel bude muset provést nápravu na vlastní náklady (na podzim již nebyly vhodné klimatické podmínky pro odfrézování nevyhovujících částí, stane se tak v dubnu t.r.).