Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍Účelem mého dnešního jednání s ministrem dopravy bylo, jak jsem již avizoval v minulém týdnu, především ověření platnosti příslibů, s ohledem na realizaci důležitých dopravních staveb v našem kraji, předjednaných z období vlády předchozí.
Potvrdili jsme si, že nejenom mezi krajské priority, ale i priority ze strany státu nadále patří výstavba obchvatů Nové Paky, Jaroměře a Doudleb, maximální snaha o urychlení jednotlivých úseků dálnic D11 a D35 na území našeho kraje (včetně všech již domluvených opatřeních na úseku Trutnov-Královec do doby, než bude dálnice dokončena), stejně tak modernizace= zdvojkolejnění trati Velký Osek – Týniště n. Orlicí – Choceň, přeshraniční železniční spojení do Polska a také vysokorychlostní trať.
U té poslední jsme se bavili dokonce o úvaze možného využití potenciálu stávající regionální železniční infrastruktury v blízkosti budoucího nového dopravního uzlu v Hradci Králové. VRT v našem kraji by se tak stala alternativou ke stávajícímu hlavnímu koridoru vedoucímu přes Pardubice.
Nad rámec výše uvedeného jsme se domluvili, že přes aktuální rozpočtové provizorium, stát projedná spolufinancování dalších plánovaných staveb (např. obchvat Opočna ) v souvislosti s průmyslovou zónou Kvasiny krom již platných dohod.
Brzy budeme v jednáních pokračovat a realizaci probírat podrobněji.