Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Veřejnoprávní škola Trivis – SŠV Třebechovice pod Orebem, sro je další ze středních škol v našem kraji, která nabízí studium oboru Bezpečnostně právní činnost.
Tento obor, blízký mé předchozí profesi, jsem také pomáhal před několika lety prosadit například do portfolia studijních oborů na SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem, kde se dle časových možností snažím své zkušenosti předávat studentům i v průběhu výuky.‍
Do Třebechovic jsem přijal pozvání na besedu, a i zde jsem se v rámci vymezeného času snažil nejenom vyprávět historky „starého zbrojnoše“, ale hlavně diskutovat se studenty o současných a v mnohém nových tématech v oblasti bezpečnosti, která vyžadují další odbornosti a současně nabízejí i další možnosti profesního uplatnění.
⚖Bezpečnostně právní obor svým absolventům umožní využít získané znalosti v praxi hned po maturitě, ale stejně tak otevírá možnosti návazného vysokoškolského studia a tím i další pracovní příležitosti, ať už v oblasti práva, sociální – se zaměřením na bezpečnostní problematiku, ale i v záchranářské či oblasti krizového řízení.
‍♂A myslím, že zejména v dnešní době si čím dále více uvědomujeme, že bezpečnost, to nejsou jen policisté a vojáci, ale bezpečnost se dotýká téměř všech oblastí našeho života. A také to, jak velmi důležité je mít dobře fungující bezpečnostní strategii, systém i fungující jednotlivé složky, které se na zajišťovaní jakéhokoliv druhu bezpečnosti podílejí.
‍Studentům v Třebechovicích jsem popřál, aby studium nejenom úspěšně zvládli, ale aby je výuka dokázala nadchnout a motivovat pro výběr profese, kterou budou vnímat jako své poslání a příležitost prospět tak všem lidem okolo sebe.