Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!
Pondělí
… ‍‍porada se starosty ORP v souvislosti se zhodnocením stávající situace uprchlické krize v našem kraji, kdy máme doposud cca 12 tisíc registrovaných uprchlíků. Řešili jsme společně průběh proplácení kompenzací za nouzové ubytování v našem kraji (odkaz k informacím je https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/postup-kralovehradeckeho-kraje-pri-poskytovani-kompenzaci-dle-usneseni-vlady-c–207-ze-dne-16–brezna-2022-338062/). Zatím procesujeme cca 50 žádostí.
…ve vedení kraje jsme projednali aktuální skutečnosti ke strategii v sociální péči o seniory, což je důležité i pro další plánování investičních záměrů v této oblasti.
…‍‍Rada KHK s 88 body programu, ve jehož rámci jsme například schválili hospodaření v ZOO Dvůr Králové nad Labem, jednotlivé žádosti ve vypsaných dotačních programech, přísliby financování silnic na příští rok, majetkové a investiční záměry, memorandum s Klubem českých turistů nebo podporu destinačních společností
…jednání s investičním odborem o stavebních akcích a dalším postupu při nárůstu nákladů za materiál, energie apod. Chceme stanovisko UOHS, aktuální doložení zvýšených nákladů apod. a poté budeme o všem dále jednat.
…v podvečer jsem se ještě na Obecním úřadu Bohuslavice nad Metují setkal se starostou, abychom probrali další naplánované rekonstrukce silnic ve směru na Rohenice, ale i na Opočno, a to s ohledem na plány výstavby chodníků či v návaznosti na další investiční záměry.
…odpovídal jsem na otázky Ekonomického magazínu: https://e-news.cz/2022/04/martin-cervicek-kde-je-vule-tam-je-i-cesta/

Úterý
…‍‍jednání Tripartity Královéhradeckého kraje – tentokrát v ATAS elektromotory Náchod, a to zejména k dopadům zvyšujících se provozních nákladů, nedostatku pracovních sil i adaptaci uprchlíků do běžného společenského a pracovního prostředí u nás.
Jedním z hlavních témat byla samozřejmě doprava, kde zvyšující se náklady významně ovlivňují jak dopravce, tak návazně provoz veřejné železniční i autobusové dopravy. Důsledky nárůstu cen se projevují i v oblasti rekonstrukcí silnic. Připomněli jsme si a projednali také informace k aktuálním záměrům výstavby dálnic v kraji (D11 a D35).
‍Ve školství jsme se zabývali v prvé řadě zvládnutím umístění ukrajinských dětí do škol, ale prodiskutovali jsme také novinky v odborném vzdělávání (především v řemeslných oborech) a další informace ke školnímu roku 2022/23 na středních školách. Projednali jsme plány investic společně s návaznými harmonogramy jejich realizace, a to nejenom ve školství, ale i v dalších oblastech. KHK je druhým největším investorem mezi kraji.
Věnovali jsme se také úkolům pro nové vedení zdravotnického holdingu, jež mají směřovat především ke stabilizaci personálu efektivnímu hospodaření, a probrali jsme věcný generel, co která nemocnice bude poskytovat a v jakém rozsahu bude z hlediska oboru a rozsahu své péče zajišťovat.
V sociální jsme se zabývali modernizací domovů pro seniory, kdy očekáváme, že s dokončením rozestavěných či vyhlášených plánovaných akcí, budeme schopni uspokojit 82% potřeby péče o seniory starší 80 let. Uvažujeme také o zařazení soukromého sektoru do sociální sítě, a tím bychom se dostali na pokrytí 92 % potřeby. Je však potřeba nejen plánovat navýšení ubytovacích kapacit, ale také rozvíjet terénní služby. Považuji rovněž za důležité, a proto také chci znát, rozložení kapacit služeb v regionu.
Seznámeni jsme byli s problematikou, kterou řeší úřady práce, kdy právě s ohledem na zvyšování cen energií, dochází k navýšení v oblasti příspěvků na bydlení.
A v neposlední řadě jsme se dotkli problémů, které sice spadají více do celostátní politiky, ale mne jako senátora také zajímá, jak se například nejen dostatek zaměstnanců, ale také výrazný nárůst cen energií, PHM, materiálu i jeho nedostatek či posilování koruny a inflace 15,3 % dotýká producentů v našem kraji. Jsou to důležité informace, na jejichž základě budu dávat podněty při jednáních v senátu či s vládou. Myslím, že se musíme zamýšlet nad tím, jakých změn by měl doznat například vývoz energetických surovin jako je uhlí, zemní plyn, ale třeba i pšenice apod., nad možností snížení marží rafinerií či cen emisních povolenek a hledáním alternativních dodavatelů důležitých komodit.
…jednání v Náchodské nemocnici s děkanem a prorektorem Přírodovědecké fakulty UHK, ředitelem Střední zdravotnické školy v Náchodě a ředitelem nemocnice o další možnosti vzájemné spolupráce při studiu v oboru všeobecná sestra. V půlce května všechny zúčastněné strany předloží na kraj písemně svůj záměr. Chceme využít nejen zvýšený zájem o studium na středních školách v našem regionu, ale i možnosti spolupráce s akademickým prostředím.
…‍pozdě odpoledne jsem ještě absolvoval pracovní schůzku ve Velkém Poříčí ke stavebním záměrům zdejší střední školy a v Polici nad Metují s místostarostou k dalším plánům města. Také jsme si při této příležitosti prohlédli provedenou rekonstrukci vodních štol vedoucích ze zdejšího kláštera, které se dotýkají krajské silnice a obecního chodníku.

Středa
…mnoho dílčí operativy, spojené s mnoha telefonáty, konzultacemi a setkáními, – například k tomu, kdy vyhlásit veřejnou zakázku na další etapu modernizace nemocnice v Náchodě, co s nemovitostmi v Trutnově, kde provozujeme školské zařízení, jednání se starostou Broumova nebo i k blížícím se maturitám “mých čtvrťáků” ze střední školy ve Dvoře Králové nad Labem apod.

Čtvrtek
…jednání s předsedou kontrolního výboru Královéhradeckého kraje o rozsahu a cenách za pronájmy krajského majetku – například SOL KHK, o centrálních nákupech pro všechny krajské organizace a také o energetické studii veřejných budov včetně plánů na využití alternativních zdrojů
…kromě vyřizování další a další písemné agendy, jsem přijal pozvání na slavnostní otevření nového kongresového hotelu Aldis v Hradci Králové. Velké poděkování a respekt patří lidem, kteří takto proměnili původní nevábný objekt, jenž v minulosti sloužil k ubytování pracovníků stavějících kongresové centrum. Nový hotel disponuje 101 pokoji, interiér obsahuje designové prvky navazující na architekturu významných osobností tohoto oboru, jakými byli např. Kotěra či Gočár. Stavba je pokračováním již realizovaných rekonstrukcí nevyužívaných objektů v Hradci Králové (první z nich byl Tereziánský dvůr). Zásluhu na realizaci zahrnující i vizi dostavby 2. etapy má především Ing. Petr Kulda. Hotel díky své kapacitě také rozšíří možnosti kongresové turistiky v našem kraji.
…⚽v náchodském hotelu Beránek jsem se s potěšením zúčastnil 11. Galavečera krajského fotbalu. Můj zájem o tento sport a jeho vývoj, zejména v našem kraji, stále trvá, i když léta, kdy jsem se mu sám mohl věnovat aktivně, už uplynula. Těší mne, že Cenu za nejlepší fotbalové prostředí si odnesl Spartak Police nad Metují, že rozhodčími desetiletí se stali ti, se kterými jsem spolu kdysi soudcovali, a to Miloš Hofman, Marian Otava a Miroslav Filip nebo, že jedním ze čtyř, kteří získali Cenu Jana Modřického, je rozhodčí Dušan Galba, ke kterému jsem jako mladík vzhlížel, když pískal divizi. Velká gratulace a poděkování za rozvoj či skvělou reprezentaci tohoto sportu však patří všem oceněným!

Pátek
… po dlouhé době jsem si, kromě práce či společenských formalit, našel čas i na trochu přátelského povídání s fotbalovými kamarády. Zejména v současné době mají takové obyčejné okamžiky neobyčejně blahodárné účinky. Užívejte si jich co nejvíce nejenom o svátcích, ale kdykoliv je to možné. Život je díky nim v těžkých chvílích snesitelnější a v každé době pestřejší. A jestli je pravda, že smích prodlužuje život, tak po tomto setkání jsem si nějaký ten měsíc určitě přidal. Díky, kamarádi, za setkání a za to, že si máme společně stále o čem povídat i nač vzpomínat!

Sobota, neděle
…‍‍‍čas s rodinou, zahradou a také na připomenutí podstaty oslav velikonočních svátků. Myslím, že stejně jako před koncem každého roku bilancujeme, co se v tom uplynulém povedlo a co méně, čím nás obohatil, či o co nebo koho jsme v jeho průběhu přišli, a snažíme se alespoň na čas zpomalit a vnímat jeden druhého, jsou i Velikonoce časem k setkávání a krátkému zastavení. K tomu, abychom si uvědomili, že když se naučíme s pokorou přijmout své nedokonalosti, omezení a přenést se přes některé křivdy, nebudeme ve svém životě chudšími, ale naopak se nám otevře cesta naplno vnímat a přijímat vše, co nám život nabízí. Snáze tak pochopíme, že i některé zdánlivé maličkosti mohou být opravdovým bohatstvím. S Velikonocemi jsou spojeny poklady, které země v tuto dobu vydává, ale ty největší nejsou v hrnci se zlaťáky, ale v nově se probouzející přírodě a v tom, co dovedeme probudit každý sám v sobě či svými myšlenkami a skutky možná i v druhých. Krásné prožití jejich zbytku a příjemné i nadcházející pracovní dny Vám Všem!