Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Co týden dal anebo vzal?

S CENTRALIZACÍ KRAJSKÝCH HYGIEN NESOUHLASÍM!
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/krajska-hygienicka-stanice-ministerstvo-zdravotnictvi-koncepce-organizace-hygiena-statni-hygienicka.A220426_142012_domaci_hend#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main
‍♂Jsem člověk, který celý svůj profesní život slouží tomuto státu a vím zcela přesně, jak by měl jeho systém fungovat. Rozhodně ne tím způsobem, že budeme měnit věci bez dostatečné odborné diskuze. Že budeme jenom podle toho, jak se to zrovna komu hodí – tu decentralizovat a tu zase centralizovat.
V prvé řadě, chceme-li něco systémově měnit, protože tvrdíme, že to nefunguje, musím nejprve přesně pojmenovat, co konkrétně v tom stávajícím systému nefunguje a proč. Zjistit, zda je na vině skutečně nefunkční systém nebo jenom místy nefunkční nesystémové řízení?! Nemůžeme říkat, že něco změníme a bude to lepší, když jsme před tím neřekli, co je špatně, v čem přesně to bude lepší a jak k tomu zlepšení přispěje právě ta prosazovaná změna. Což se ovšem právě děje v souvislosti s včera uveřejněnou zprávou o změně koncepce řízení krajských hygienických stanic.
Ještě v úterý dopoledne, při videokonferenci, jsem vystoupil proti tomuto záměru, k čemuž mám celou řadu argumentů podložených zkušenostmi z uplynulého dvouletého období při řešení pandemie v našem kraji. Nevím, jaké konkrétní zkušenosti, a hlavně povědomí o problematice jednotlivých regionů má paní hlavní hygienička, ale já mohu například za náš Královéhradecký kraj říci, že i v době pandemie se mi s naší krajskou hygienou spolupracovalo dobře a vše potřebné fungovalo. Pokud vznikaly potíže, tak zpravidla právě díky vstupu nedostatečně obeznámeného vládního úředníka s konkrétními problémy, podmínkami či systémem.
‍♂Jsme také velmi rozčarován z toho, že byť byla v rámci včerejšího jednání ze strany ministerstva zdravotnictví přislíbena další diskuze, než vznikne definitivní závěr, za pár hodin poté to bylo bez jakékoliv diskuze veřejně prezentováno jako hotový fakt.
Takže opravdu? Bez relevantní argumentace a vyhodnocení uplynulého období? Bez respektování principu odbornosti (práce krajských hygien nesouvisí přeci jenom s covidem)? A bez respektování principu teritoriality (přeci nemohou být rozdílné problémy související často s různými aspekty v tom kterém regionu, řešeny z jednoho místa, a navíc člověkem, který jeho problematiku dobře nezná)?!
‍♂Přičemž v kontextu v článku uvedeného by mě například zajímalo, co bude optimalizováno – poddimenzovaná struktura hygien?! A co zlevníme, když na centrálním úřadu bude vše dražší?!