Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…‍‍porada vedení kraje, na níž jsme schválili individuální dotace malého rozsahu, projednali jsme
majetkové žádosti (např. města Trutnova), způsoby postupu při vyhlašování architektonických soutěží nebo standardních investic do výstavby. Zabývali jsme se dalšími záměry spojenými s předpokládaným opuštěním areálu školy v Opočně.
…s kolegy z odboru dopravy a investic jsem následně probíral průběh jednotlivých investičních akcí v této oblasti
…ze strany médií jsem byl několikráte dotazován na názor k současným problémům při řešení uprchlické krize v přetížené Praze – za mne je nezbytné, aby stát zajistil maximum ubytovacích kapacit prostřednictvím Správy uprchlických zařízení, případně rozhodl o dalším pokračování budování vhodných stanových táborů. Tak lze doplnit současné možnosti krajů.
Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v našem kraji zaregistrovalo v průběhu necelých tří měsíců cca 15 tisíc uprchlíků. Od března KHK odlehčuje přetíženým regionům v ČR a průběžně se podílíme i na pomoci přetížené Praze. Vítám změnu ve vyplácení dávek uprchlíkům z Ukrajiny a jsem rád za to, že se uvažuje o změnách v systému poskytování humanitárních dávek – jako například v tom, že by měly být vypláceny jen při prokazatelném pobytu a po dobu max. 6 měsíců, což může být motivací k začlenění do běžného života. Dle mého je však nutné zvážit také možnost, poskytování humanitárních dávek uprchlíkům v některých případech namísto výplatou finanční částky formou materiální pomoci. Připravovaný lex Ukrajina by měl modifikovat všechna opatření tak, aby nebylo třeba dokola vyhlašovat nouzový stav. Za zvážení stojí mimo jiné přehodnocení současné povinné školní docházky pro děti uprchlíků, kteří nebudou usilovat o dlouhodobé začlenění do běžného života v ČR.

Úterý
…setkání s reprezentantkou ve wellness fitness masters Olgou Prázovou. Hned úvodem jsem ji pogratuloval k úspěchu na letošním mistrovství Evropy, kde skončila v TOP 6 své kategorie. Ve svém běžném životě pomáhá našemu regionu v rámci své práce v Místní akční skupině v Dobrušce a také se angažuje ve veřejném životě v zastupitelstvu své rodné obce Dobré. Na závěr našeho setkání jsem ji poděkoval za reprezentaci našeho kraje, a popřál ji hlavně hodně sil a vůle při dosahování další sportovní mety, kterou je mistrovství světa v závěru letošního roku.
…videokonference Asociace krajů ČR s ministerstvem vnitra k vývoji uprchlické krize, na níž jsme byli informování, že z cca 340 tisíc registrovaných uprchlíků ve skutečnosti pobývá v Česku zhruba o 100 tisíc méně. Aktuálně pracuje 50 tisíc uprchlíků. Dále jsme se zabývali možnostmi navýšení ubytovacích kapacit, potřebným změnám při vyplácení dávek humanitární pomoci a diskutovali jsme k připravovanému lex Ukrajina, přičemž svůj názor k těmto tématům jsem vyjádřil již výše v rámci svých odpovědí médiím.
…‍jednání Ústavně právního výboru v Senátu PČR, v jehož rámci jsme byli seznámeni se zprávou o vývoji Evropské unie v roce 2021. Nelíbí se mi, že na pozadí krize konfliktu na Ukrajině se objevují takové nápady, jako změna jedomyslného hlasování jednotlivých členských států za většinové! Doposud musí Rada EU o takových citlivých záležitostech, jako je např. bezpečnost, mezinárodní politika, harmonizace vnitrostátních právních předpisů týkajících se nepřímých daní, některá ustanovení v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí…, hlasovat jednomyslně. Oceňuji proto, že vláda ČR k záměru uvedené změny přistupuje velmi obezřetně. Připouští diskuzi, ale nechce přistoupit na institucionální změny v době, kdy Evropa musí řešit strategické věci.
Dále jsme probrali zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu a zprávu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže za rok 2021. Jednali jsme také o návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie, který se týká změny ve využívání biomasy v průběhu tohoto roku tak, aby byla zachována podpora při výrobě energie.
…zasedání správní rady náchodské nemocnice, kde jsme projednali hospodaření (účetní zisk za rok 2021 nám pomůže uhradit nakumulovaný dluh za uplynulé roky). Zabývali jsme se predikcí vývoje pro příští rok a výsledky průběžných jednání se zdravotními pojišťovnami. Řešili jsme implementaci Nemocničního informačního systému, schválili jsme smlouvu o pořízení a také principy stipendia pro budoucí lékaře.

Středa
… ‍‍celodenní zasedání Asociace krajů ČR v Čeladné. Na programu jednání byla pokračující debata o rozpočtovém určení daní pro kraje se snahou získat více finančních prostředků na kompetence krajů, které zajišťují v regionech všechny zásadní oblasti, k nimž patří doprava, zdravotnictví, sociální oblast, školství atd.
Také jsme se shodli na potřebě dofinancování činnosti ZZS v krajích a probrali jsme dosavadní průběh a výsledky jednání ze strany zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.
Konstatovali jsme zhoršující se stav ve zdravotnictví především v oblasti zajištění primární zdravotní péče a dohodli jsme se, že budeme usilovat o odbornou debatu a hledání řešení, jak zajistit zvýšený počet absolventů lékařských fakult do regionů a zlepšení podmínek pro zajištění primární péče o pojištěnce.
Diskutovali jsme o stavebním zákonu a v souvislosti s ním panuje shoda se zachováním spojeného modelu výkonu státní správy a samospráv, rozdílné postoje však zazněly ke struktuře stavebních úřadů. Požadujeme proto diskusi o regionálních rozdílech.
Probrali jsme situaci se zvyšujícími mandatorními náklady na energie, PHM a stavební materiál s diskusí nad možnými postupy v souladu se zákonem a možnostmi veřejných rozpočtů.
A v neposlední řadě jsme řešili způsob dofinancování sociálních služeb, které by mělo proběhnout na základě zdokladování konkrétní situace v kraji z hlediska zvýšených příjmů a nákladů za první pololetí letošního roku.

Čtvrtek
…pracovní den na KÚ s mnoha telefonáty, řadou setkání s kolegy, vyřizováním písemností a přípravou na jednání, která mne čekají v příštím týdnu – jako bude například projednávání aktuálního vývoje i dalšího očekávání v rozpočtu kraje, nebo jednání s generálním ředitelem ČD.
…při čtení podobných názorů, jako jsou v tomto článku:
https://www.denik.cz/z_domova/hygieny-krajske-stanice-sjednoceni-20220512.html, či jsou projednávány v souvislosti s připravovanou centralizací krajských hygien na min.zdravotnictví, znovu připomínám – nezaměňujme prosím roztříštěnost za neznalost regionálních specifik. Krom toho i bez analýzy (kterou však pro takové rozhodnutí stále považuji za nezbytnou), ze zkušeností uplynulých dvou let víme, že k hlavním problémům ve fungování hygien patří poddimenzování personálu. Ptám se tedy, jak právě tento problém vyřeší centralizace?!

Pátek
…příprava druhé rozpočtové změny v oblasti dopravy (navýšení peněz pro dopravní stavby a jejich přípravu)
…pracovní setkání s týmem, který v uplynulých 11 měsících vytvářel nový datový portál Královéhradeckého kraje, jež umožňuje vyhodnocovat data ze shromažďovaného rozsahu spravovaných oblastí veřejného života v kraji. Děkuji, že se nenechali odradit různými překážkami neb si moc dobře pamatuji diskuze o vhodnosti otevřít pro širokou veřejnost různé statistické a jiné údaje. A kromě týmu musím poděkovat za spolupráci také klíčovým lidem v jednotlivých odborech (především v oblasti regionálního rozvoje, sociální a kulturní) za práci při plnění obsahu datového portálu a těším se na avizované ocenění ze strany ministerstva vnitra, které si všimlo této dobré praxe v našem kraji.
…cesta k započetí stavby nových operačních sálů v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem byla zdlouhavá a nejistá. Při svém nástupu do funkce hejtmana KHK jsem sám sobě dal slib, že ukončíme věčné „slibem nezarmoutíš“ a na základě reálných podkladů a argumentů v této věci definitivně rozhodneme.
V pátek jsme stavbu odstartovali. Vzniknou dva nové operační sály, jež nahradí ty, které dodnes sloužily chirurgii a urologii čtyřicet let bez úpravy. Vedle sálů zde budou také prostory sterilizace a provozní zázemí. Ve třetím podlaží bude technické zázemí. Na vybudování nástavby v hodnotě 62,6 milionů korun kraj uvolnil prostředky z Fondu rozvoje a reprodukce. Částkou 20 milionů korun na stavbu významně přispěl ředitel společnosti JUTA Jiří Hlavatý, jenž je v regionu Královédvorska nejvýznamnějším zaměstnavatelem. Je to jedna z dalších významných investic kraje do zdravotnických zařízení, jejichž cílem je, aby spolu s FN HK poskytovala odbornou péči na úrovni 21. století.
…zbytek dne jsem strávil opět v záplavě administrativy a účastí v diskuzi na Prima News

Sobota, neděle
…‍‍‍trocha odpočinku i zahradních prací, čas s rodinou a příprava na další týden. Přeji Vám do něj hodně energie a jenom samé dobré zprávy.