Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Zavítal jsem opět mezi naše zemědělce neb v Mžanech uspořádali Zemědělský den, aby alespoň trochu ukázali především malým školákům, co všechno se skrývá za tím, než dostanou na talíř dobrý řízek, namazaný chléb, nebo k svačině oblíbený smetanový krém či jablko.
Dnešní děti mají velmi omezené možnosti, jak se se živočišnou a rostlinnou výrobou seznámit, ale chceme-li je vychovávat k dobrému hospodaření, zdravému životnímu stylu a udržitelnosti, musíme je k tomu vést a poskytovat potřebné znalosti už od mala. ‍♂Já jsem se ale nepřijal ani tak podívat na zvířátka a traktory, ale na další diskusi o aktuálně nastavených podmínkách naší zemědělské politiky. Jsem přesvědčen, že je odpovědností nás politiků tyto debaty vést a hledat taková řešení, jejichž prostřednictvím nebudeme škatulkovat zemědělce dle jejich velikost ani objemu výroby, ale podle kvality produkce. A naší snahou má být, a to i s přihlédnutím k evropské strategii, zajistit pro naše producenty takové podmínky, které pro ně budou dávat smysl dále se tomuto odvětví věnovat a produkovat kvalitní suroviny.
Krizové situace posledních let ukazují, jak nebezpečné může podceňování určité míry vlastní soběstačnosti být. Je před námi tedy pokračování debaty o dotacích na hektar i podpoře živočišné výroby atd.. A z mnoha debat, které jsem již se zemědělci v našem kraji vedl, jednoznačně vyplývá, že oni jsou připraveni na smysluplné kompromisy a jejich cílem není buď a nebo, ale poslouchejte nás a bavte se s námi. ‍♂Dlužíme jim to a neděláme pro ně stále dost. Proto jsem připraven jak potřebné diskuze o směřování zemědělské politiky a nastavení podmínek pro naše zemědělce, tak konkrétní relevantní návrhy podporovat nejenom na regionální, ale jako senátor i celostátní úrovni.