Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


Od začátku svého působení ve veřejném životě se pravidelně snažím osobně navštěvovat nejen starosty a další členy samosprávy našich měst a obcí a řešit s nimi problémy na místě, ale setkávám se i s ostatními partnery, kteří se podílejí na rozvoji našeho regionu (zemědělci, firmy, neziskové a veřejné organizace atd.). Také dnes jsem přijal pozvání k setkání u příležitosti 15letého výročí Místní akční skupiny Hradecký venkov, abych jim poděkoval za jejich snahu a činnost, díky které se významně podílejí na získávání finančních prostředků z nejrůznějších dotačních titulů pro rozvoj regionu.
Jen za poslední programovací období takto získaly více jak 1 miliardu korun.
Již v letošním roce jsme navýšili krajskou podporu jejich činnosti na dvojnásobek. Do budoucna však vidím v jejich aktivitách ještě větší potenciál než doposud. Umím si představit, že členové těchto skupin, což je velké množství proškolených lidí, může díky svým znalostem a zkušenostem pomoci komukoliv dalšímu z regionu s potřebnými procesními postupy a podklady při zpracování dotačních žádostí, a tím opět zajistit větší objem prostředků pro jeho další rozvoj.
‍♂Proto jsem připraven v nejbližších týdnech v tomto smyslu otevřít diskusi s vedením kraje a zástupci jednotlivých místních akčních skupin.
‍♂A jen na okraj – v tom také vidím svou úlohu a jednu z možností, jak z pozice kraje pomáhat rozvoji našeho venkova a celého regionu smysluplně – na rozdíl od těch, kteří vyběhnou jednou za rok “v polobotkách” s kosou na pole, nechají se u toho vyfotit a další jejich podpora spočívá v pomluvách práce ostatních,… jak se mi nedávno doneslo