Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Dnešek jsem věnoval druhému z témat, které je mi (zejména k mé předchozí profesi) velmi blízké, a tím je bezpečnost.
Nejprve v souvislosti s Bezpečným nábřežím – každoroční akcí, kterou pořádá kraj ve spolupráci se složkami IZS a dalšími tematicky souvisejícími subjekty na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Stejně jako v předchozích ročnících bylo cílem i letos, přiblížit činnost jednotlivých složek, ale také řadu rizikových situací, které nás v životě mohou potkat a mnohdy si to do doby, než se tak stane neuvědomujeme nebo nepřipouštíme. A tak, jako v jakémkoliv jiném případě, šance na to, že vše nakonec dobře dopadne, můžeme kromě toho, že víme, kam se v daném okamžiku obrátit pro profesionální pomoc, zvýšit také svou uvědomělostí a připraveností.
Vítám, že je tato akce také pravidelně zařazována do programu výuky žáků/studentů všech stupňů škol, kteří tak mají možnost prakticky doplnit své vědomosti o tom, jak se v různých situacích chovat. Současně získají názorný přehled o práci profesionálů či dobrovolnických společností, což pro ně může být dobrou inspirací při rozhodování o svém budoucím povolání či prospěšné volnočasové činnosti.
‍A dnes mne také potěšilo, že jsem zde zaregistroval i stánek prezentující studium oboru Bezpečnostně právní činnosti, na jehož zrodu jsem se pro osnovy SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem měl možnost podílet, stejně jako na výuce prvních ročníků studentů tohoto oboru.
Opakovaně velký zájem o studium a příliv nových studentů je důkazem, že si dnešní mladí lidé uvědomují, jak důležitá bezpečnost pro nás v mnoha oblastech života je a současně, že jí věnovaný obor skýtá široké možnosti profesního uplatnění.
Nakonec jsem tedy přijal i na večerní posezení u ohně s tradičním opékání buřtů, jež je součástí adaptačního kurzu nových prváků na uvedené škole, a strávil jsem s nimi příjemné chvíle zajímavého povídání. Nakonec i já jsem se přiučil něčemu ze současného studentského slovníku a tak tedy, milí chábři, ať se Vám v nadcházejícím školním roce daří, ať studium oboru, který jste si vybrali, naplní Vaše očekávání a zažijete vespolek hodně okamžiků, na které budete v dalším životě vždy rádi vzpomínat!