Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!
Pondělí
…na poradě vedení kraje jsme probírali možnosti krajské pomoci v souvislosti s energetickou krizí, přičemž dolaďujeme bezplatnou poradenskou činnost pro veřejnost, podporu potravinové bance, neziskovým organizacím, zejména v sociální oblasti, ale také při podpoře volnočasových aktivit mládeže apod.
…‍‍na jednání Rady KHK se 79 body programu jsme se vedle standardních majetkových a investičních věcí věnovali projektové přípravě a dosavadním závazkům k záměru výstavby nových objektů Domova na Biřičce. Řešili jsme i stav a možnosti dalšího postupu v souvislosti s neplněním smlouvy ze strany dodavatele Nemocničního informačního systému.
… s vedením obce Bezděkov nad Metují jsme probírali připravovanou rekonstrukci silnice, která je investicí kraje, spolu s opravou chodníku a dešťové kanalizace, jež jsou investicí obce.
…☕v podvečer 38. Pražírna, na níž jsme se sešli s občany Hořic v místním Biografu na Špici. Krom v současné době nejžhavějšího tématu, kterým jsou energie, jsme probírali, zda a jak ovlivní tato situace krajské investice. Zdůraznil jsem, že mou maximální snahou bude v prvé řadě co nejvíce snížit provozní náklady při zachování potřebné kvality veřejných služeb a na druhé straně díky tomu a dosavadnímu rozumnému hospodaření udržet co nevětší možnou míru investic. Ostatně, to se nám právě díky odpovědné hospodářské politice dařilo i v uplynulých dvou letech, kdy byl krajský rozpočet již výrazně oslaben dopady protiepidemických opatření. Dále jsme diskutovali o dopravě, kdy jsem informoval o rozpracovaných i plánovaných stavbách v této části regionu. Na závěr jsme se dotkli bezpečnosti na silnicích, a to zejména s ohledem na zdejší velkou koncentraci motorkářů, kteří si oblíbili místní jedinečné trasy a zatáčky, ovšem často zapomínají na to, že v zastavěné části města nejsou komunikace určené k závodění, čímž ohrožují další účastníky provozu. Shrnul jsme možné varianty řešení, přičemž za nejefektivnější považuji zvýšenou průběžnou, a hlavně viditelnou práci dopravní policie, o čemž se zmíním i na jednání s jejím vedením v našem kraji a aktivity zaměření na prevenci. Děkuji za příjemné setkání a zajímavé dotazy, podněty i názory.

Úterý
…⚖senátní klub a jednání Ústavně právního výboru Senátu PČR, na němž jsme se zabývali především legislativou ze sněmovny ohledně energií. Jsem přesvědčen, že nadále přetrvává problém související s průmyslem, kde kompenzace nebudou zřejmě stačit, a je tedy třeba se na evropské úrovni bavit i o prolomení tabu s tzv. nedovolenou podporou průmyslu v EU.
…‍⚕zúčastnil jsem se i zasedání zdravotního výboru, na němž byl projednáván záměr centralizace hygienické služby, se kterým od samého počátku nesouhlasím a některá konstatování ze strany ministerstva zdravotnictví v této souvislosti jsou úsměvná a nepřestávají mne udivovat.
‍♂Například prý máme 14 nezávislých krajských hygien?! A co hlavní hygienička, která má krajské hygieny ze zákona řídit? Jak je tedy doposud řídí?! Jinak řečeno neschopnost konkrétních lidi budeme řešit změnami v systému?!
‍♂Dále byl konstatován nejednotný postup krajských hygien?! A co tedy namísto změny systému, který má v mnoha dalších ohledech své opodstatnění a funguje, pro něj sjednotit řídící metodiku?!
‍♂Čerpání evropských dotacích bude lepší, když to bude centralizované?! Proboha, snad čerpání peněz z EU nezávisí na centralizaci krajských hygien?!
‍♂Organizační struktura je prý nejednotná?! Proč jí už dnes hlavní hygienička nesjednocuje?
‍♂Klíčový člověk v čele hygieny má být manažer?! A neměl by krom toho být i odborníkem?!
‍♂Řízení krajských hygien má být díky centralizaci lepší, neboť hlavní hygienička bude mít nový nástroj k řízení?! Ptám se jaký, když i dnešní zákon obsahuje ustanovení o řízení krajských hygien, ale evidentně jej hlavní hygienička nevyužívá?! A mohl bych pokračovat dále.
‍♂Za mě (při jakýchkoliv změnách) máme vycházet z analýz a řešit systémově pojmenované problémy. Odbornost má reflektovat i regionální specifika, neboť vše není jen o celorepublikových epidemiích apod. Nezbytná je též organizační a personální stabilizace. Prostě chybí mi odborná diskuze.
…‍‍pokračování mimořádné schůze Senátu PČR z minulého týdne k situaci v oblasti energií, na níž jsme projednali:
▶zákon o spotřební dani (prodloužení snížení o 1,50 Kč do konce roku 2023, zvyšují se vratky u tzv. zelené nafty z 7,30 na 8,50 Kč za litr)
▶energetický zákon (stanovení pravomocí vlády v mimořádné tržní situaci nařízením regulovat ceny a dodávky energii)

Středa
…porada na Centru evropského plánování o další strategii jeho fungování s ohledem na problémy v hospodaření a s příležitostmi, které lze očekávat v souvislosti s novým programovacím obdobím. CEP je v 100% vlastnictví kraje a uvědomuji si, že za uplynulých 15 let pomohla projektům v kraji za více než 8 miliard korun. Nyní však vedení kraje musí rozhodnout, zda díky nepříznivým výsledkům v hospodaření této organizace její činnost ukončit anebo pokračovat podle schválené strategie. I proto jsem se spolu s kolegy setkal s jejími se zaměstnanci, abych vyslechl i názory odborně zkušených lidí z oblasti evropských dotací.
…zúčastnil jsem se slavnostního otevření kompletně zrekonstruované budovy Filozofické fakulty na náměstí Svobody v Hradci Králové, která je součástí krajské univerzity, jež zvyšuje prestiž našeho regionu a je tedy naším úkolem si jí hýčkat. Jsem rád, že v posledních dvou letech se nám to dařilo ve vyšší míře, čehož je důkazem i tato rekonstrukce (náklady rekonstrukce činí více jak 200 mil korun). Akademické prostředí krom získávání samotných vědeckých poznatků přivádí do našeho regionu mladé lidi z různých koutů naší země a měli bychom jim umět nabídnout takové příležitosti, aby zde chtěli zůstat i po studiu. Proto budeme pokračovat v podpoře vysokých škol a hledat možnosti, jak toto partnerství ještě více provázat se studijními programy.
…☕večer 39. Pražírna v téměř rodinném prostředí kavárny Krafárna v Polici nad Metují. Řeč byla o energiích, dopravě – dotkli jsme se několika místních problémů s přechody pro chodce či železniční trati do Adršpachu i dalších plánovaných realizací na Policku. Povídali jsme si o energiích i o pohledu mne jako hejtmana na současná opatření a potřebě dále jednat s vládou o urychleném efektivním řešení cen energií pro průmysl a zemědělství. A v neposlední řadě bylo tématem i zdravotnictví, a to zejména s ohledem na nedostatek dětských lékařů a stomatologů. Znovu připomínám, že odpovědnost za zajištění odpovídajícího počtu lékařů v krajích patří zdravotním pojišťovnám. Nicméně ani kraj nechce jenom nečinně přihlížet, a tak kromě vyjednávání právě se zmíněnými pojišťovnami jednáme i s odcházejícími lékaři o možnostech prodloužení jejich aktivní činnosti, a to ať už přímo v ordinaci či zastřešením ordinací mladších lékařů, kteří mají aprobace například pro nemocniční praxi, jež se však nevztahuje dle současných předpisů na možnost vykonávat ambulantní praxi apod. Děkuji všem Poličákům, kteří i přes středeční nepříznivé počasí přišli, za podnětnou diskusi.

Čtvrtek
…v jednání na téma nedostatků dětských lékařů jsem pokračoval i následující den, a jak jsem již zmínil, obracíme se na zdravotní pojišťovny, hledáme možnosti, jak v nejhorším případě zajistit ambulantní dětskou péči v nemocnicích, budeme hledat ve spolupráci se samosprávou možnosti motivace pro nově atestované lékaře v oboru, aby zůstávali v regionu apod.. Jedno z dalších závažných témat v souvislosti s krajským zdravotnictvím je rozvoj, respektive spolupráce našich nemocnic s centrem pro onkologickou péči ve FN HK, kdy jsem byl informován ředitelem fakultní nemocnice o připravované nové koncepci spolupráce centra s regionálními pracovišti. Má za cíl zefektivnit péči o pacienty, prohloubit odbornost a možnosti spolupráce.
…‍Bezpečnostní rada kraje, na níž jsme jednali o:
epidemické situaci, která je aktuálně v regionu stabilizovaná, ve všední dny odhalí testy v průměru 180 nových případů, což se ale zásadním způsobem neprojevuje v nemocnicích, kde je v těchto dnech hospitalizováno pět desítek pacientů s covidem, většinou s mírnými příznaky nemoci. Hygienici však nadále apelují na důslednou hygienu rukou, používání dezinfekce na frekventovaných místech a také na používání ochrany dýchacích cest na rizikových pracovištích jako jsou nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Lidé mají nadále možnost nechat se otestovat na covid-19 v nemocnicích, kde také pokračuje očkování proti covidu-19. Ve FN HK se očkuje každý všední den, krajské nemocnice v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Trutnově a Jičíně očkují jednou týdně. Se zvýšeným zájmem o očkování novým typem vakcíny předpokládají, že počet očkovacích dnů navýší. V současnosti až 60 % všech očkování v regionu zajišťují praktičtí lékaři.
Tématem ale byly i Opičí neštovice a jejich případný výskyt v kraji. Vakcínou proti nim disponuje FN HK.
Projednali jsme rovněž připravenost na lesní požáry, kdy Krajský hasičský sbor v návaznosti na požár v Českém Švýcarsku začne prověřovat stav a zajištění zdrojů vody k hašení požárů v národních parcích a chráněných krajinných oblastech, zejména na těžko přístupných místech. Hasiči se budou také věnovat aktualizaci přístupových cest do méně přístupných částí těchto lokalit, což významně napomůže ke zrychlení a organizaci činnosti jednotek při zásahu na lesní požár.
Dalším tématem byla uprchlická krize – v srpnu v Hradci Králové ukončilo provoz KACPU registrace uprchlíků ale nadále probíhá na běžných pracovištích zastoupených složek, především tedy na Ulrichově náměstí 810 v Hradci Králové. Od začátku války na Ukrajině v regionu prošlo registrací přes 19 tisíc ukrajinských uprchlíků. Jednání se dotklo i důsledků souvisejících s migrací syrských uprchlíků, jejichž zvýšený počet v posledních měsících zaznamenává policie na hranicích a musí zde navyšovat počty sloužících policistů.
Bodem jednání byl i vývoj energetické krize. Vláda v září rozhodla o zastropování cen energií, čemuž předcházela výzva hejtmanů krajů, kteří požadovali zastropování ceny energií pro maloodběratele a další řešení krize pro průmyslový sektor. Kromě zastropování cen energií vládní návrh rovněž zahrnuje stanovení státního obchodníka pro obchod energiemi, jehož úkolem bude zabezpečit jejich potřebný objem energií pro stát a veřejný sektor. Díky tomu bude mít kraj dostatek energií pro zabezpečení všech veřejných služeb.
…a na závěr dne jsem se zúčastnil zahájení stavby obchvatu Jaroměře, který odvede veškerou tranzitní dopravu z Jaroměře, Čáslavky, Dolan a Svinišťan a díky tomu bude také významně snížen hluk a exhalace z dopravy, což ocení zejména místní obyvatelé. Pro řidiče bude cesta plynulejší a bezpečnější. (více – viz můj čtvrteční příspěvek).

Pátek
… navštívil jsem naše registrační místo pro uprchlíky na Ulrichově náměstí, abych v návaznosti na očekávané změny od lidí z praxe vnímal jejich pohled na další řešení uprchlické krize, zejména s ohledem na prodlužování pobytu za účelem dočasné ochrany. Za nejdůležitější však v tuto chvíli v rámci legislativy tzv. Lex Ukrajina IV považuji zajistit úpravu/zpřísnění podmínek povinností, které uprchlíci musí pro získání toho, co dočasná ochrana zahrnuje, dodržovat. A to proto, abychom brzy nezjistili zneužívání stávajícího systému. Zpřísnila se sice již podmínka zdravotního pojištění ve vztahu k zaměstnanosti po 5 měsících, obdobně to ale podle mého názoru má být i s bezplatným ubytováním a humanitární dávkou. S názory a podněty, které jsem získal, budu následně pracovat ve vztahu k ministerstvu vnitra.
…jednání se Správou silnic a ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. o tzv. jižním propojení HK, kdy máme udělané potřebné změny v územním plánování, připravenou soutěž na studii proveditelnosti i dohodu s partnery o případných způsobech financování. Na základě výsledků studie budeme urychleně pracovat na projektové dokumentaci. Jednali jsme též o připojení Choustníkova Hradiště na D11, kde jsme po projednání připraveni na spolupráci s ŘSD a čeká se na územní rozhodnutí. Řešili jsme křižovatku na Třebešov ze silnice Častolovice -Solnice, kde se začne projektovat a křižovatku v Novém Městě nad Metují u Broučka, kde navrhneme vyzkoušet buď světelnou signalizaci nebo kruhovou křižovatkou po dohodě s novým vedením města a ŘSD.
Společně s ŘSD připravujeme opravy okolo dálnic z HK do Jaroměře, minimálně v rozsahu 28 km. To a mnoho dalších konkrétních věcí dostali v pátek rozhodnutím za úkol.

Sobota, neděle
…v sobotu jsem přijal pozvání na oslavu výročí 125 let Jiráskova gymnázia v Náchodě, která se odehrála ve skvělé atmosféře a za účasti mnoha absolventů (nejstarší byl 90letý pár). Uvědomil jsem si dlouhou úspěšnou, a ne vždy úsměvnou, historii budovy tohoto gymnázia, které se svým Geniem loci řadí mezi noblesní akademické budovy v kraji. Poděkoval jsem za skvělou spolupráci vedení školy s krajem a za vynikající studijní výsledky spojené s téměř 100% úspěšností v maturitách i úspěchy studentů, kteří získali možnost studovat na prestižních školách na Cambridge University. Dík za to patří především zdejšímu vynikajícímu pedagogickému sboru, jemuž jsem také popřál mnoho dalších úspěchů při rozvoji školy.
…a na závěr týdne ještě jedna gratulace, a to všem nově zvoleným zastupitelům v kraji. Těším na nadcházející spolupráci při správě věcí veřejných v našem regionu.
Přeji Vám poklidný zbytek víkendu a do příštího již podzimního týdne jenom vše dobré.