Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍♂Před koncem roku bilancujeme všude a nevyhnuli jsme se tomu ani v rámci zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Údržba Silnic Královéhradeckého kraje , jíž je kraj 100 % vlastníkem.
Zhodnotili jsme hospodaření a realizace investic při rekonstrukcích silnic, v souvislosti s tím i jednotlivé provedené opravy silnic a také zimní i letní údržbu. Probrali jsme spolupráci s ŘSD a krajem, ale rovněž personální stav společnosti a sociální oblast ve vtahu k péči o zaměstnance.
Za sebe jsem využil té příležitosti také k tomu, abych poděkoval všem zaměstnancům ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v čele s jejím ředitelem Ing. Jiřím Brandejsem. Velmi si vážím již šestileté spolupráce, díky níž se nám společně podařila řada změn nejenom v rekonstrukcích a údržbě silnic, ale také v řízení organizace a komunikaci vůči zaměstnancům, ve vztahu k prioritám a plnění jednotlivých cílů, kdy nenecháváme bez povšimnutí jakýkoliv podnět a jsme schopni plánovat investiční akce systémově v návaznosti na potřebnost a zatíženost v celém regionu. Za spolupráci při řízení a kontrole této naší organizace jsem poděkoval rovněž i dozorčí radě a představenstvu.