Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


⏳Do konce letošního roku mnoho nezbývá. Moc bych si přál, abychom při jeho závěrečném bilancovaní viděli nejenom těžkosti a překážky, které nám přinesl, ale i to, jak jsme je překonali. Hlavně si však připomeňme to, co se nám v jeho průběhu povedlo či přineslo do našich životů radost.
Do roku přicházejícího pak přeji Vám všem zdraví a mnoho radostných okamžiků, díky nimž opět překonáte i vše méně radostné.
Šťastný a úspěšný rok 2023!