Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí
…na začátek prvního pracovního týdne nového roku jsem přijal pozvání do Českého rozhlasu – zajímá-li Vás, o čem jsme si povídali, najdete to zde https://hradec.rozhlas.cz/stokrat-si-reknete-ze-vas-nic-nemuze-prekvapit-ale-stejne-neco-prijde-usmiva-se-8901183
…‍‍následovala obvyklá pondělní porada vedení kraje, abychom nejenom zrekapitulovali problémy řešené na přelomu roku, jako bylo například zajištění protialkoholní záchytné stanice v kraji, dětská pohotovost apod., ale prodiskutovali jsme vyhodnocení majetkových záměrů v Novém Městě nad Metují v souvislosti s rozvojem zdejší střední školy, probrali jsme informace k sporu CEPu a Náchodské nemocnice a seznámili jsme se se závěry jednání s primátorkou HK, jehož tématem byla Mileta, přeložka na Hardubickou, výstavba stadionu, integrace veřejné dopravy s MHD atd.
…⚜s vedoucím Národní skautské jamboree 2023 Janem Špaletou jsem hovořil o pořádání letošního květnového setkání cca 5000 skautů v HK včetně projednání finanční podpory ze strany kraje.
…navštívil jsem hradecký VAK a kromě seznámení se s vodohospodářskou infrastrukturou v našem regionu jsme zde jednali o zabezpečení kritické infrastruktury, spolupráci v krizovém řízení, typových plánech a jiných opatřeních k zabezpečení dodávek vody.

Úterý
…krom operativy na úřadě patřil tento den zejména jednání s ŘSD, kdy jsme se s jejich hradeckým ředitelem bavili zejména o dostavbě dálnic v našem kraji a v souvislosti s tím např. o územním rozhodnutí dostavby D11 z Jaroměře do Trutnova, či o spolupráci a plánu staveb, které bude kraj ve spolupráci s ŘSD realizovat v letošním roce, o protihlukové stěně v Holohlavech
…následně i společně se starosty Hořenic a Nového Města nad Metují jsme pokračovali v jednání k dostavbě cyklostezky z Hořenic přes silnici obchvatu Jaroměře, o připravované směně silnic I. třídy, krajských a místních komunikací s cílem odklonění dopravy z Novoměstského náměstí. Diskutovali jsme nad plánem rekonstrukce vjezdu na toto náměstí, která po vzájemné dohodě začne pravděpodobně v koncem září a potrvá cca 6 týdnů a také o možnostech uspořádání nemovitostí v NMnM.

Středa
…jednání s potencionálním investorem rozvoje průmyslové zóny ve Vysokově
…setkání s majitelkou nemovitostí, která řeší problémy související s bydlením a provozováním služeb v gastronomii v blízkém sousedství
…pracovní cesta společně s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC KHK, která byla spojena s kontrolou provedených stavebních prací při vjezdu do Broumova směrem od Náchoda a Hejtmánkovic, a také ve zdejší Lidické ulici a se starostkou Šonova jsme diskutovali o možnostech alespoň dílčích řešení havarijního stavu na silnici z Broumova do Šonova, přičemž s rekonstrukcí nejhoršího úseku bych chtěl začít, pokud možno, na jaře 2024.(více – viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
…jednání s vedoucím odboru o stížnostech na veřejnou dopravu, řešení přestupků ve správním řízení, ale i o výjimkách pro nákladní dopravu z Trutnova do Královce na silnici I/16.
…‍♂se zástupci vedení házenkářů Jičín jsem hovořil o probíhající sezóně a podpoře kraje nejen pro A tým reprezentující náš region, ale také o podpoře mládeže a současné situaci, kdy zejména díky energiím dochází ke zvýšení nákladů.
…⚡s vedením elektrárny Opatovice nad Labem jsme diskutovali o současné energetické situaci a o stavu záměru projektu ekologického spalování odpadu (ZEVO).
… s náměstkem pro investice jsem hovořil o záměrech v místech plánovaného územního rozvoje u UHK a FN, kde by mohlo vzniknout například rozsáhlé inovační centrum
…⛸s náměstkem pro školství jsem pak projednával stav přípravy lednové 20. Olympiády dětí a mládeže
…⛷a o přípravě a podpoře Světového poháru v klasickém lyžování, který je další prestižní sportovní akcí (3 slalomy žen), jež se uskuteční poslední lednový víkend ve Špindlerově Mlýně, jsem jednal s prezidentem Svaz lyžařů České republiky Davidem Trávníčkem.

Pátek
… Tříkrálová sbírka dorazila i krajský úřad, a jak jsem uvedl i ve svém pátečním příspěvku, charity navštěvuji v průběhu roku při svých pracovních cestách po kraji a vím, jak zejména v posledních ekonomicky náročných letech je těžké tuto velmi potřebnou činnost realizovat. Proto můžeme-li, dle svých možností alespoň drobně přispět k tomu, aby byla zachována, máme právě díky této transparentní sbírce dobrou příležitost. Přispět do sbírky bude možné také prostřednictvím statické kasičky v řadě charitních zařízeních, kostelech, na úřadech a v obchodech v Hradci Králové, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem a Chlumci nad Cidlinou. Připojit se ke sbírce lze do 31. ledna i bezhotovostní cestou zasláním daru na její účet nebo do online pokladničky www.trikralovasbirka.cz. Na těchto webových stránkách lze podpořit i přímo Charitu ve své oblasti. Zde také najdete, na jaké konkrétní aktivity budou vybrané peníze použity (více viz můj páteční příspěvek.
…jednání s ředitelem Správy silnic ohledně jednání s ŘSD o majetkových směnách, podmínkách pro stanovení objízdných tras při výstavbě dálnic, obchvatů a rekonstrukcí silnic I. třídy a o stavu připravenosti oprav objízdných tras po dostavbě úseku dálnice z HK do Jaroměře.
…‍setkání z jednou z našich pěstounek v kraji, která se na mne obrátila s prosbou o pomoc při řešení problému týkajícího se možnosti setkávání dvou sourozenců, kteří byli umístěni u různých pěstounů. Z důvodu zachování soukromí všech zainteresovaných nechci podrobněji popisovat, ale spíše mi tento případ potvrdil, že je potřeba každý nový systém průběžně vyhodnocovat a optimalizovat jeho nastavení tak, aby ve svém důsledku skutečně naplňoval původní účel. Stejně tak důležité jako je získávání potřebného počtu pěstounů a důsledné prověřování jejich způsobilosti ve všech ohledech, je neméně důležité s nimi průběžně pracovat a zpětnou vazbu z této praxe přenášet do mechanismů, nastavujících pravidla ve všech oblastech výkonu tohoto povolání/poslání.
Každý, kdo má ochotu dělat to s jediným cílem těmto dětem pomoci, má můj velký obdiv a respekt. Proto jsem již před koncem roku poděkoval pěstounům v našem kraji alespoň osobním dopisem, a také proto jsem se dnes setkal i s jednou z nich, abychom krom jiného i díky získaným informacím z její praxe mohli spolu se souvisejícími organizacemi přemýšlet o některých úpravách systému v praxi a vytvářet co nejlepší podmínky pro pěstouny i děti. (více – viz můj druhý páteční příspěvek)
…s ředitelem Muzeum východních Čech v Hradci Králové a předsedou spolku, jenž zabezpečuje činnost železničního muzea Výtopna Jaroměř, jsme hovořili o možnostech další spolupráce, a to například i s Národní technické muzeum v Praze. Probírali jsme i možnosti institucionální změny spolku, díky níž by měl možnost získat dotace apod.

Sobota, neděle
…‍‍‍čas s rodinou a příprava na nadcházející týden. V jeho závěru nás čeká první kolo volby nové hlavy státu. A tak mne napadá snad jenom, že bychom možná měli přemýšlet o tom, že i když se Masarykové a Havlové nerodí každý den a také společenská situace byť možná v některých ohledech podobná, není táž, jako v době, kdy dostaly důvěru právě tyto osobnosti, přesto bychom neměli u toho, komu svůj hlas dáme, postrádat určité hodnoty. Prezident, alespoň z mého pohledu, nemá být ten, který bude exekutivně prosazovat nějaké programové změny, ale ten, kdo svým přístupem vytváří prostor pro kultivovanou politiku, svou autoritu je schopen získat nejenom okázalou kampaní v níž defilují tituly, metály, neuskutečnitelná prohlášení, rodinní příslušníci i domácí mazlíčci, ale spontánně v průběhu svého života svými postoji podloženými skutky. Ten, koho bychom rádi dali za příklad a inspiraci svým dětem ve víře, že budou-li jej následovat, povedou slušný, společnosti přínosný a plnohodnotný život. Nejsem si jist, zda to takto komplexně můžeme u některého z kandidátů zavnímat v letošní volbě, ale chci věřit tomu, že se nám uvážlivě podaří z možných vybrat toho, kdo je potencionálně schopen mandát prezidenta naplnit alespoň obdobným způsobem. Krásný nadcházející týden Vám všem. My s malým Toníkem jedeme uzavřít ten právě končící na hokej s nadějí, že Mountfield HK vyhraje nad Olomoucí