Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.

Kde je vůle, tam je cesta

hejtman Královéhradeckého kraje
senátor Parlamentu ČR za Náchodsko

Co týden dal anebo vzal?


‍⚖Po sametové revoluci se stát ve své mzdové politice pro státní službu orientoval především na stabilizaci složek a institucí, jako jsou soudy, bezpečnostní složky apod., které v dané době byly hlavní garancí konsolidace porevoluční situace země. Následně se stát zaměřil na výrazné zlepšení platových podmínek zdravotníků neb zdraví je to nejdůležitější, co máme a jsem přesvědčen, ‍že dalším na řadě mají být pedagogičtí pracovníci, protože potřebujeme nejenom mít nejenom společnost v bezpečí a zdravou, ale pro další rozvoj také vzdělanou na všech potřebných úrovních, které budou efektivně rozvíjet konkrétní možnosti a schopnosti každého žáka/učně/studenta.
‍♂Chápu, že současná ekonomická situace, kterou nebylo možné s ohledem na řadu neočekávaných faktorů předvídat, komplikuje odhodlání dát do školství ještě více peněz. Proto je ale třeba vést další diskusi o tom, kolik peněz musíme do školství opravdu dávat, abychom zajistili kvalitní vzdělávací strukturu i adekvátní ohodnocení pedagogů.
Není to jenom o konkrétním finančním ohodnocení pracovníků ve školství, ale je to i o společenském uznání důležitosti této profese. A to neříkám jako politik, ale jako otec 22letého syna, který studuje pedagogickou školu a dlouhodobě pracuje s mládeží. Sám mi řekl, že chce u této profese zůstat po dokončení studia i za stávajících podmínek, ale očekává ze strany státu a společnosti jasný signál, že si této práce váží, uvědomuje si její potřebnost a důležitost ve vztahu k budoucnosti a je připravena to dát najevo i jinak než jenom slovy.
‍♂ A ke zmíněné novele jsem měl v rámci dnešního projednávání rovněž připomínku k navrhované deprofesionalizaci pedagogických pracovníků. Mohu z vlastní zkušenosti, kdy jsem se díky své profesní odbornosti stal „občasným“ přednášejícím na střední odborné škole, potvrdit, že svůj přínos – tedy člověka odborníka avšak nikoliv pedagoga – vidím spíše jako určité doplnění výuky, které může studentům sice pomoci si některá témata lépe zpracovat, ale zcela jistě se nemohu považovat za kvalifikovaného pedagoga, který plnohodnotně pracuje systematicky s dětmi a mládeží každý den. Nenamítám nic proti působení nekvalifikovaných učitelů, kteří mohou svými znalostmi a zkušenostmi doplnit odbornou výuku, ale stěžejní předměty by měli učit výhradně lidé v oboru pedagogiky kvalifikovaní. Umění učit je v procesu vzdělávání tou nejpodstatnější odborností.
‍♂Pro schválení předloženého znění novely školského zákona jsem nehlasoval. Bohužel ale přes moje a jim podobné projevené názory, nakonec schválena v původním znění byla. Přesto pevně věřím, že bude vůle v debatě pokračovat a další změny tohoto zákona budou následovat.